Opp­tøy­ene i Roseng­ård spredte seg man­dag kveld til inn­vand­rer-ghet­toen Ten­sta nord for Stock­holm. Bran­ner ble antent og brann­bi­lene stei­net da de kom fram. 

Ung­doms­gäng anlade på mån­dags­kväl­len flera brän­der i Ten­sta i nord­västra Stock­holm. Brand­kå­rens utryck­nings­for­don utsat­tes för sten­kast­ning under släck­ningsar­be­tet.
Ett stort antal polis­pa­t­rul­ler är vid 22.30-tiden på plats i Ten­sta. Drygt två tim­mar tidi­gare ringde en pri­vat­per­son och varnade för att ung­do­mar plane­rade att tända eld på bildäck- några min­uter senare brann däck och pap­pers­k­or­gar vid Tensta­plan, i när­he­ten av tun­nel­bane­sta­tio­nen i stads­de­len.

- De ska också försökt tända eld på en bil men inte lyckats, säger Björn Engström vid Stock­holm­po­li­sens läns­kom­mu­ni­ka­tion­scen­tral.

- Brand­kå­rens utryck­nings­for­don utsat­tes för sten­kast­ning.

Rädd­nings­tjäns­ten drog sig dra­git sig till­baka och hade då lyckats släcka brän­derna. Enligt polisen ska sten­kast­nin­gen ha varit mas­siv.

Vid 21.49 kom ett nytt larm: en con­tai­ner på Tenstag­ån­gen hade stuck­its i brand. Tidi­gare under kväl­len har ung­do­mar i Ten­sta slängt smäl­lare mot per­soner som passe­rat.

ANNONSE

Läget bedöms som täm­li­gen lugnt vid 22.30-tiden. Ingen har gri­pits och polisen ser ännu ingen direk orsak till kväl­lens hän­del­ser i Ten­sta eller någon kopp­ling till oro­lig­he­terna i stads­de­len Roseng­ård i Malmö.

Men polis finns på plats för att ha situa­tio­nen under upp­syn.

- Vi blir kvar så länge vi behövs, säger Björn Engström.


Brand­kår möt­tes av sten­kast­ning i Ten­sta

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629