Nytt

Det ble antent seks branner i løpet av to timer i Rosengård torsdag kveld. Et hundretalls personer deltok i uroen som krevde 17 enheter fra politiet.

Alla bränderna startade på ett likartat sätt med att sopor släpades ut och antändes eller sattes i brand inne i så kallade miljöhus.
– Folk har kastat sten på polis och brandkår. Räddningstjänsten har inte velat gå in och göra sitt jobb förrän vi varit på plats, säger Lennart Hornemark, länsvakthavande befäl vid Skånepolisen.
Vid flera tillfällen har själva släckningsarbetet utförts av poliser.
– Piketstyrkan är släckutbildad och där finns till och med rökdykare. I många lägen väljer vi att de går in och släcker i stället för brandkåren.
Första branden startade 19.35. Därefter kom larmen 20.04, 20.27, 21.52, 21.57 och 23.38. Alla var på Ramels väg utom ett – då brann några papperskorgar utanför City Gross. De släcktes av företagets vakter.
Sökte hjälp från grannlän

Polispådraget växte under kvällen. Som mest var 17 enheter från polisen på plats.
Det var vanliga ordningspoliser, hundförare och piketstyrkan. Skånepolisen bad också sina kolleger i Halland och Blekinge att hålla sig i beredskap för att rycka in och hjälpa till.
– Vi tänkte inte att de skulle komma ända ner till Malmö. Snarare att de skulle sköta vårt jobb i de norra delarna av Skåne om all vår personal dirigerades till Rosengård, säger Lennart Hornemark.
Någon hjälp från grannlänen behövdes dock inte.
Ett hundratal deltog

Uppskattningsvis ett hundratal unga människor ska ha varit inblandade i oroligheterna.
Två omhändertogs enligt polislagen men släpptes senare.
Under dagen väntas polisledningen fatta beslut om hur Rosengård ska bevakas i helgen. Extra resurser lär sättas in.

Stor insats i natt i Rosengård