Nytt

John McCain har ikke bare gjort et dristig valg av visepresidentkandidat. Han har også gjort et risikabelt: selv om alle de gode egenskapene til Sarah Pahlin (44) skulle stemme, så har hun en sak gående mot seg hjemme, for å ha sparket politisjefen av personlige grunner.

Det var tverrpolitisk enighet i delstatsforsamlingen om å nedsette en uavhengig granskning. Den står en pensjonert statsadvokat for. Rapporten er ventet i oktober, tidsnok til å slå å bena under Palin og McCain.

Palin går for å være en uredd utfordrer av korrupsjon, også innen sitt eget parti. Hvis hun selv har opptrådt utetisk, vil det ta seg svært dårlig ut.

Hennes søster var gift med en «state tropper». De tok ut skilsmisse i 2005, og familien ville av gode eller dårlige grunner ha ham sparket fra styrken. Det har de arbeidet for siden. Regelbruddene som politimannen Wootan anklages for, er ikke spesielt graverende, hvis man skal tro Washington Post: å ha skutt en elg han ikke hadde lisens til å skyte (kona hadde det), for å ha drukket øl mens han kjørte tjenestebil. Den type ting.

Toby, mannen til Sarah, overleverte politisjef Monegan en mappe på Wootan som de selv hadde samlet inn. Monegan sa det ikke var noe nytt der. De kjente til atl, og Wootan var blitt irettesatt. Så blir Sarah valgt til guvernør, og nå tar hun kontakt med Monegan. Politisjefen svarer at de må passe på ikke å blande personlige forhold inn i en tjenestesak. Han kan bare avskjedige Wootan av faglige grunner. Det ender med at Palin sparker politisjefen.

Palin er elsket i Alaska. Men på den nasjonale scene er hun et ubeskrevet blad. Hvis denne storyen skulle stemme, vil hun ha ødelagt sitt rennome før hun har begynt.

Palin Focus of Probe In Police Chief’s Firing

Les også

-
-
-
-

Les også