Til tross for dagens velferd og blomstring er det mye som tyder på at andre verdenskrig var innledningen på slutten for Europa. Blodtappingen og ødeleggelsene av Russland og Tyskland i de to verdenskrigene og i den bolsjevikske revolusjonen var så stor at jeg ikke kan se annet enn at den må ha fått følger for overlevelsesevnen til de generasjonene som kom etter.

Arnt Folgerø: München – et 41-årsminne.

Bildet: Sovjetiske soldater forbereder seg til angrep ved Stalingrad