Interlude

Stenøkser fra 8.500 f.Kr, utstilt i Oldtidssamlingen i det danske Nationalmuseet. Foto: Snaphanen.

Les også

Les også