Poesi

Jag

läser inga manuskript och inga trycksaker,

behöver inga klipp ur tidningar,

är inte interesserad av några tidskrifter,

önskar inga recensionsexemplar och skickar inga,

anmäler inga böcker, utan kastar dem,

bedömer inga nya begåvningar,

lämnar inga autografer,

önskar inte bli omtalad och inte nämnd, inte omtyckt, rekommenderat eller spridd, värken uppförd eller uppläst, inte förekomma i någon antologi eller något lexikon…

(Januari 1921)

Tillkännagivande