Nytt

En ny rapport fra tenketanken World Economic Forum (WEF) viser at et massivt flertall i Danmark, Sverige, Nederland, Italia og Spania ser et større samkvem med den muslimske verden som en trussel. Hele 79 prosent i Danmark, og mellom 65 og 67 prosent av befolkningen i de øvrige landene frykter større vestlig samkvem med den muslimske verden.

»Der er alarmerende lav optimisme omkring dialogen,« siger WEF-grundlæggeren Klaus Schwab, der fremover hvert år vil lave lignende undersøgelse af, hvordan holdningerne til vestlig-muslimsk dialog og samliv udvikler sig.

»Vi kan forudse, at den muslimske befolkningsandel i EU15-landene (Altså EU før udvidelse i 2004. red.) vil vokse fra ca. 4,6 pct. i 2006 til 10-15 pct. i 2025 med højere koncentrationer på op til 30 pct. i byområder i Frankrig, Tyskland og Holland. Derfor vil enhver forværring på den internationale politiske front … blive følt mest alvorligt i Europa,« skriver Schwab i sit forord til rapporten.

Tallene stammer fra en rekke meningsmålinger som inngår i en stor rapport om forholdet mellom Vesten og islam, og som ble offentliggjort i går. WEF har i løpet av 2007 gjennomført meningsmålinger i 21 land, hvorav halvparten er ikke-muslimske og halvparten islamske. Det tegner seg et bilde av uttalt mistro.

Rapportens overordnede budskap er at dialogen mellom Vesten og islam går dårlig:

Danskernes og andre europæeres syn på større samkvem med den muslimske verden som en trussel skyldes ifølge rapporten, at der er »en voksende angst for ’den islamiske trussel’ mod deres kulturelle identiteter blandt europæerne«, og at denne opfattelse er »drevet af øget indvandring fra fortrinsvis muslimske regioner«.

Rapporten er forfattet af forskere fra Georgetown University, Washington D.C., USA.

En af rapportens bemærkelsesværdige konklusioner er, at et stort flertal af amerikanerne og canadierne i modsætning til europæerne ser øget samkvem med den muslimske verden som en fordel. Og dette samtidig med, at amerikanerne og canadierne i øvrigt deler en stor del af de europæiske befolkningers skepsis over for den muslimske verden.

I rapporten oppgis Jyllandspostens Muhammed-karikaturer og påfølgende reaksjoner flere ganger som en begivenhet som har hatt stor innvirkning på både danskers og andre spurtes syn på dialogen mellom Vesten og islam. Det islamistiske terroranslaget i Madrid i 2004 som krevde nesten 200 liv og mordet på den islamkritiske kunsteneren Theo Van Gogh i Amsterdam i 2004 utpekes også som begivenheter som har preget europeernes holdninger.

Et andet bemærkelsesværdigt resultat i rapporten er, at massive flertal i lande som Iran og Egypten er overbeviste tilhængere af vestlige frihedsrettigheder som ytringsfrihed. Og i en række muslimske lande er der beundring og respekt for de retssamfund, man har opbygget i USA og Europa.

Til gengæld er der blandt muslimske befolkninger rundt om i verden meget lille tiltro til, at regeringer i Vesten for alvor hjælper dem til selv at få de samme rettigheder.

Den saudiske prins Hussam bin Saud bin Abdulaziz al Saud er blant de muslimske deltagerne i i WEFs arbeidsgruppe. Han advarer folk i Vesten mot å tro at man kan få såkalte moderate stemmer i den muslimske verden til å ta avstand fra ekstremister:

»Hvis ‘moderate’ stemmer skal være en drivende kraft i dialogen, må de anerkende den sorg og de uretfærdigheder, som findes blandt muslimer. Man bliver nødt til at forstå, at hvis alle ’moderate’ stemmer i den islamiske verden skulle fordømme alle ’ekstremistiske’ stemmer, så ville det – i den aktuelle stærkt anstrengte situation – bliver set som et udtryk for manglende anerkendelse af de uretfærdigheder, der bliver begået mod muslimer,« skriver den saudiske prins i rapporten

Berlingske Tidende: Danskerne føler sig truet af islam

World Economic Forum: Islam and the West – Annual Report on the State of Dialogue