venter.j.craig.jpg

Har Ibsen levd forgjeves? Når man møter en person som J. Craig Venter forstår man at Ibsen var en skjult amerikaner. Han ville vi skulle tenke stort, men vi er forblitt knehøner. Fra Vestlandet dukket det fra tid til annen opp folk som Georg Johannesen eller Arild Haaland. Fra Tjøme holder Niels Chr. Geelmuyden en råk åpen. Men Oslo 3-segmentet har vist seg for sterkt.
Vi – det offisielle Norge – er fremfor alt blitt kjedelige. Det er det Inger Sitter mener når hun etterlyser følelse i kunsten. Stavanger by skal svi av 300 – tre hundre – millioner kroner på å være årets kulturby. I tillegg kommer Mangfoldsåret. Så har vi jubileet for Wergeland og ikke å forglemme Den nye Operaen, hvis åpning blir tiårets sosiale begivenhet, har jeg lest. Man hører Holberg klukke. Dette er komedie av rang.

Norge har 2.000 milliarder kroner på bok. Hva hvis vi hadde gjort noe kreativt med pengene i stedet for å spare til pensjon? Spurt en person som Craig Venter hva han trenger for å løse energikrisen? Rune Slagstad har etterlyst eliteuniversitet. Hvorfor skal det lages noe i Norge som vi ikke har forutsetning for? Det er miljøet i polisen som bestemmer – og det mangler.

JCVI logo