Sakset/Fra hofta

The Girl from Qatif, det høres nesten ut tom en annen Girl from Ipanima, men handler om noe ganske annet. Ingen vet hva hun heter, hun kalles bare The Girl from Qatif. Men hennes skjebne har vakt voldsom oppsikt, særlig i USA. Noen saker blir symbolske og the Girl from Qatif er en slik.

En 19 år gammel jente blir voldtatt av sju menn. Fire ble i november ifjor dømt til straffer fra ett til fem års fengsel og fra 80 til 1.000 piskeslag. Men voldtektsofferet ble også dømt – til 90 piskeslag. Innenfor den wahhabittiske rettsoppfatning finnes det ikke noe slikt som uskyldig voldtekt. Men ved å praktisere en slik barbarisk straffepleie risikerer Saudi-Arabia å havne i offentlighetens søkelys. Det gjorde de denne gang, takket være jentas forsvarer, Abdul-Rahman al-Lahem (35). Hans dyktighet gjør at saken nå mer handler om Saudi-Arabias prestisje og legitimitet.

Jenta anket, og en ny domstol fant dette så provoserende at straffen ble økt til 200 piskeslag og et halvt års fengsel. I tillegg ble advokat Abdul Rahman al-Lahem anklaget for å ha vist forakt for rettssystemet og hans bevilling ble suspendert. Han skulle ha møtt for en nemd sist onsdag, men saken ble utsatt.

En unik mann

Abdul Rahman al-Lahem er en farlig mann for det religiøse kongedømmet. Han er en av deres egne:

Until the late 1990s, Lahem — who holds a degree in sharia — was an Arabic teacher and an activist with the conservative Islamic Sahwa movement. Like most Sahwa adherents, he wore a long traditional white robe and let his beard grow long and scruffy, considered signs of piety.

His mind-set was similar to that of the austere Wahhabi judges he now battles in court, he explained with a wry smile.

Det sier sitt om miljøet han vanket i at selv møtet med Yusuf Qaradawis skrifter var en forandring. Men det var først da han kom til universitetet og leste jus at hans øyne åpnet seg. Det var den vitenskapelige tenkemåten, logikken, analysen som tiltrakk Al-Lahem.

«From the first class, I fell in love with the law,» Lahem said, extracting a Marlboro from a front pocket and lighting it. «I started learning to depend on my mind, not just on ideas I’d been spoon-fed. It was wonderful. I felt as if I had found something I’d been looking for for years.»

Frigjørende sakkunnskap

Al-Lahem opplevde jusstudiet som en frigjøring. Som praktiserende advokat har han gjort forsvar av enkeltmennesker til sitt spesiale. Det saudi-arabiske systemet tillater en stor grad av vilkårlighet: det religiøse politiet gjør nesten som de vil. Med loven i hånd vil al-Lahem stanse deres herjing og trakassering.

«From the first class, I fell in love with the law,» Lahem said, extracting a Marlboro from a front pocket and lighting it. «I started learning to depend on my mind, not just on ideas I’d been spoon-fed. It was wonderful. I felt as if I had found something I’d been looking for for years.»

Dyktige advokater er noen av tyranniets farligste motstandere: de vet å finne sprekker i muren, en paragraf som kan brukes som murbrekker. De fleste autoritære regimer lever med sovende paragrafer, bestemmelser de vrir og vrenger på.

«If we win this case, it will have more of an impact than a dozen lectures or newspaper articles,» he said. «It will send a powerful message to them, and to the public, who view men of the cloth as untouchable. It will prove that nobody is above the rule of law.»

Vindu inn

Rettssystemet i Saudi-Arabia er basert på sharia, dvs. islam gjennomsyrerer hele lovgivningen. Menneskerettsgrupper er forbudt. Myndighetene driver tilsynelatende reformer, som er spill for galleriet, dvs. omverdenen, og et mildt press innad, fra visse medier og en konge som ikke ønsker å slå ned opposisjon for åpenlyst.

En lov gir tilalte rett til rettslig bistand, men de fleste rettssaker skjer bak lukkede dører.

Civil rights groups and independent human rights organizations are banned here, and the first of two government-appointed human rights committees was set up only in 2004. Previously, disputes and grievances were addressed by provincial governors at weekly salons or settled out of court by mediators. The governors, mainly princes from the ruling al-Saud family, sometimes set up committees to look into complaints.

Despite laws in place since 2002 protecting suspects’ rights to legal counsel and requiring public trials, most trials are held in secret, without defense lawyers.

En kan tenke seg hvor lett det er å forsvare klienter bak lukkede dører. Ofte blir advokaten bedt om å tre støttende til i ettertid.

Stand in for politikk

Advokater som al-Lahem må fylle rollen til foreninger og partier, i mangel av et sivilt samfunn. Han lander midt oppe i de mest brennbare spørsmål, som feks. familiepolitikk: hvordan mannlige slektninger og prester kan tvinge et ektepar til skilsmisse:

He is currently representing Mansour al-Timani and his wife, Fatima, a couple with two children who suddenly found themselves forcibly divorced. The 34-year-old wife’s half brothers sued to void the marriage, claiming that the husband had hidden his inferior tribal lineage. The judge ruled in their favor.

Women in Saudi Arabia are not allowed self-guardianship and need the approval of a close male relative to travel or marry.

After the marriage was declared void, the couple’s cohabitation became illegal, and police took Fatima from their home. She was given the choice of living with her brothers, moving to a women’s shelter or going to prison. She told Lahem she did not feel she would be out of her brothers’ reach in a shelter and has been in prison with her year-old son since July.

Lahem walks a fine line between two often contradictory ideals — Islamic law and international covenants. He said he was keenly aware that to make any headway, he must use the system, not fight outside it. Although he’s a staunch feminist, he said, he chose not to tackle the issue of women’s right to self-guardianship, not only because it is illegal here, but also because it is widely accepted.

In dozens of television and newspaper interviews and talks across the country, Lahem has emphasized that the verdict against Fatima al-Timani is racist and discriminatory and therefore contrary to Islam’s egalitarian principles. It is also illegal, he said, because the kingdom has signed international treaties against racial discrimination.

Det sier seg selv at al-Lahem utfordrer hele systemet. I tre år har han holdt på slik. Flere ganger har han blitt kastet i fengsel og blitt fratatt passet.

Bush må svare

Saken om the Girl fra Qatif har elementer som gjør den til en toppsak: en enslig jente utsettes for gjengvoldtekt, og systemet dømmer jenta til pisking. Det er som manus til en film. Men ingen kjenner slutten. Saken er blitt rikspolitikk i USA. På en pressekonferanse sist uke fikk Bush spørsmål om han hadde tatt opp hennes sak med kong Abdullah i Annapolis. Bush, tydelig brydd, husket ikke om han hadde gjort det. – Men de vet godt hva vi mener om saken, sa han. Det lød ikke overbevisende.

Saken smitter av på Bush hvis han ikke er overbevisende nok. Mediene i USA er lei av dullingen med Saudi-Arabia. Den tiden hvor Washington kunne kjøre realpolitikk er over. Saudi-Arabia er ikke lenger fredet.

Al-Lahem forteller hva det var som opprørte ham med Qatif-saken:

Lahem, a slight, fragile-looking man, said he took the case because he was so incensed by that verdict.

«Instead of ordering post-traumatic treatment for her and making sure she’s appointed a lawyer,» he said, the judge «sentences this young girl, after what she’s been through, to lashes.» He shook his head.

«This could completely damage her,» he said, fingering the handle of a gray cane he carries because of a pronounced limp caused by a fall when he was an infant. «This is not justice; this is jungle sharia.»

Saudi Lawyer Takes On Religious Court System
Rights Cases Used To Press for Change

By Faiza Saleh Ambah