Kommentar

På finanssektoren har Dubai fulgt med og modernisert systemet. Interessene til investorenes beskyttes. Men når det gjelder straffeloven er det en helt annen historie.

Saken om den 15 år gamle sveistisk-franske gutten, Alexandre Robert, som ble voldtatt av tre menn illustrerer en ufølsomhet, brutalitet og korrumpert holdning til mennesker og omverdenen.

Hykleriet og brutaliteten begynner fra voldtekten ble anmeldt: rettsmedisineren tok prøve med q-tip fra munn og anus, men ikke blodprøve. Så tok han Alexandre på tomannshånd og sa: -Du er homofil, bare innrøm det.

I den medisinske rapporten skriver legen at guttens anus ikke viser tegn på voldelig inntrengning. En alvorlig svekkelse av hans sak for domstolen.

Myndighetene la press på foreldrene om ikke å anmelde forholdet. Ikke bare det. De antydet også at det var mulighet for at Alexandre kunne bli stilt for retten for homoseksuelle handlinger!

Mannlig voldtekt finnes ikke som kategori i Emiratenes straffelov, bare noe som kalles «påtvunget homoseksualitet». Men da risikerer man selv å bli stilt for retten.

Da saken begynte å rulle bedyret myndighetene at alt var gjort til punkt og prikke: de hadde opplyst foreldrene om at den ene mistenkte var HIV-positiv, og at det aldri ville bli reist sak mot Alexandre.

Men disse løgnene har åpenbart provosert diplomater som har lekket fortrolige rapporter fra den franske ambassadør til det franske utenriksdepartementet. Her får Dubais myndigheter sitt pass påskrevet av ambassadøren:

«The grave deficiencies or incoherence of the investigation appear to result, in part, from gross incompetence of the services involved in the United Arab Emirates, but also from the moral, pseudo-scientific, and political prejudices which undoubtedly influenced the inquiry,» the French ambassador to the United Arab Emirates wrote in a confidential cable dated Sept. 6.

Most infuriating to Alex and his mother, Veronique Robert, they said, the police inaccurately informed French diplomats on Aug. 15, a month after the assault, that the three attackers were disease-free. Only at the end of August did the family learn that the 36-year-old assailant was HIV positive. The case file contains a positive HIV test for the convict dated March 26, 2003.

«They lied to us,» Robert said. «Now the Damocles sword of AIDS hangs over Alex.»

Begrepene ambassadøren bruker er betegnende: stor inkompetanse – man har ingen forutsetninger for å takle en forbrytelse man ikke anerkjenner, men på toppen av det kommer en moralske, kvasivitenskapelige fordommer, hvor stammetradisjoner og sharia ikke lar seg skille fra hverandre.

Dette handler om den politiske-moralske krisen som spesielt den arabiske-dominerte del av islam befinner seg i. Man benekter at fenomen eksisterer. Samtidig betjener offentlige myndigheter på ulike nivå seg av de samme «tjenester». Det er helt vanlig at tjenestemenn truer en homofil med arrestasjon eller anmeldelse, og forlanger sex for å la være, forteller en homofil asiatisk forretningsmann til New York Times.

Han har bodd flere år i Dubai, men orker ikke lenger mer av vilkårligheten og lovløsheten og drar.

A 42-year-old gay businessman who would speak only if identified by his nickname, Ko, described routine sexual harassment by officials during his 13 years living in Dubai. Ko, an Australian of Asian origin who described himself as a «queen,» said that his effeminate walk and tight clothes frequently attracted censure from police officers and labor and immigration officials, who would demand sex in exchange for not filing criminal charges or for issuing a work permit. He cut his shoulder-length hair to avoid attention, he said, but after years of living in fear of jail or deportation, he is selling his businesses and is leaving the country.

«On the outside Dubai is beautiful, but on the inside it’s still the third world,» Ko said. «It’s a dictatorship with a softer touch.»

Ko said violent rape was common, and that most foreign victims remained silent rather than face deportation or a prison term for homosexuality if they reported an assault.

Offisielt sier representanter for systemet at forholdene er bra. De nekter å innrømme tingenes tilstand, og det kan nesten virke som om de tror det selv.

Despite its shortfalls, the United Arab Emirates has combined Islamic values with best practices from the West to create «the most modern legal system among the Arab countries,» said Salim Al Shaali, a former police officer and prosecutor who now practices criminal law.

«We are very proud of what we’ve achieved,» Shaali said.

In business and finance, the UAE has worked hard to earn a reputation for impartial and speedy justice. But the criminal justice system has struggled, balancing a penal code rooted in conservative Arab and Islamic local culture, applied to an overwhelming non-Arab population of foreign residents.

Når man vet at 90 prosent av innbyggerne i Dubai er utlendinger, antar krisen formidable proporsjoner. Hvordan er det mulig å ignorere rettighetene til 9 av 10 innbyggere?

Det sier noe om en likegyldighet til andre mennesker, om en amputasjon av de mest elementære former for gjensidighet.

Alexandre ble værende i Dubai i påvente av rettssaken. Han begynte på skolen igjen i september. Men selv etter at saken er blitt offentlig og alle dementier og beriktigelser har kommet, tør myndighetene å true Alexandre. Hans advokat måtte i begynnelsen av oktober be ham forlate landet, da han risikerte tiltale for homoseksuelle handlinger.


Dubai and rape: French youth tells his story