Nytt

Kulturminister Brian Mikkelsen sender en direkte oppfordring til danske kommuner om å invitere Ayaan Hirsi Ali til å bo i Danmark. Den danske regjeringen er innstilt på å betale den ekstraordinære utgiften oppholdet til den dødstruede forfatteren vil innebære:

Hun vil være oplagt at invitere som led i den nye ordning med fribyer for forfulgte forfattere, som regeringen lige nu arbejder på et lovforslag om.

»Ayaan Hirsi Ali vil stå som nummer ét på listen over forfattere, som man efter min mening skulle invitere til Danmark. Hun har om nogen kæmpet for ytringsfrihed, og hun har om nogen været udsat for personlige trusler mod sit eget liv,« siger kulturministeren.

Dansk PEN mener at Hirsi Ali ikke bør komme i betraktning av regjeringens fribyordning, noe som angivelig skyldes at Hirsi Ali først i de senere år er blitt kjent som forfatter og derfor ikke står på PENs liste over forfulgte forfattere.

Mikkelsens invitasjon har imidlertid bred støtte, og kulturrådmannen i Odense er parat til å drøfte en eventuell invitasjon med regjeringen.

Ifølge Brian Mikkelsen vil regeringen være indstillet på at betale for de udgifter til sikkerhed, der vil være forbundet med at huse forfatteren i en dansk friby.

»Det er klart, at Hirsi Ali vil indebære en ekstraordinær udgift. Det vil vi se positivt på,« siger Brian Mikkelsen.

Hans invitation møder bred opbakning på Christiansborg. Kulturrådmanden i Odense, Anker Boye (S), er parat til at drøfte sagen med regeringen.

Jyllandsposten: Dansk invitation til Hirsi Ali