Sakset/Fra hofta

Forsvarssjef Sverre Diesen skriver i en hemmelig rapport at Norge ikke kan påregne støtte fra NATO i en konflikt med Russland, og NUPI-forsker Julie Wilhelmsen gir ham rett. NATO har andre prioriteringer. Men er det hele forklaringen?

Wilhelmsen viser til NATOs engasjement i Afghanistan. Det er ledd i krigen mot terror, men føyer seg inn i rekken av out-of-area-operasjoner, der Bosnia og Kosovo inngår. Men det er ikke hele forklaringen på at Norge står alene mot vår store nabo i øst. Det handler vel så mye om nedbyggingen av forsvaret i det meste av Europa, og Norge er her blant de verste.

Kan et land som har redusert Hæren fra 7.000 til 3.000 mann regne med støtte fra allierte? Kan et land som heller ikke vil sende styrker til et område av Afghanistan der andre allierte blør (Canada og Nederland), vente at andre land stiller opp i en krisesituasjon?

Norge er hverken bedre eller verre enn andre europeiske NATO-land, men vi ligger mer utsatt til og har ambisjoner om å være en energistormakt, også i nordområdene hvor Russland gjerne vil dominere. De geografiske avstandene til våre allierte er store.

Det er ingen gratis lunsj, men EU-landene har surfet på USAs våpenhegemoni i mange tiår. Avstanden ser bare ut til å øke, uten at det får synderlig oppmerksomhet. Nylig måtte NATO konstatere at det hverken finnes soldater eller ressurser til en påtenkt Response Force.

NATO is backing away from establishing a combat strike force capable of moving rapidly into conflict areas because it lacks sufficient money, troops and equipment, officials said Thursday.

The decision to rethink the NATO Response Force is a blow for the 26-member alliance, which had sought a showcase for NATO’s shift from a cumbersome and reactive organization of the Cold War era to one with flexible units capable of being deployed within days to trouble spots and carrying out a range of operations including counter-terrorism.
..

«NATO has a problem that affects the EU as well. There are simply not enough troops,» said Tomas Valasek, defense expert at the Center for European Reform, a research think tank in London. «NATO is asking member states to sign up to the Response Force at a time when more troops are needed for Afghanistan. NATO has hit a ceiling. The Response Force is a luxury member states cannot afford.»

NATO-landene har redusert forsvaret til et nivå hvor de også har problemer med å fylle kvotene i Afghanistan. En annen hindring for stående styrker er kostnadsfordelingen. Det skjer ingen fordeling landene imellom. Bare de som deltar betaler. De som smyger unna, slipper.

NATO also had problems financing the Response Force and other missions because of the way they are funded. A NATO country that sends troops into an international peacekeeping force is obliged to pay for the troops under the system of «costs lie where they fall.» This has become a heavy burden on countries that contribute large numbers of troops. These include Britain, Canada and the Netherlands, which have sent the most soldiers to southern Afghanistan.

Det springende punkt er som alltid penger: Landene vil ikke betale for et militære i land som tilsynelatende ikke har ytre fiender i konvensjonell forstand.

NATO and EU missions are hampered by low defense budgets among almost all the members states of both organizations. «For decades, successive secretary generals of NATO said defense budgets are too low to do the things we have to do,» Appathurai said.

De Hoop Scheffer said recently that 7 of the 26 NATO allies have met the benchmark of 2 percent of the gross domestic product on defense spending.

Det farlige for Norge er at ressursmangel og manglende politisk vilje er to sider av samme mynt. Men den som forventer hjelp fra andre, må i det minste stille opp selv.

Shortages force NATO to rethink combat strike force