I takt med velstand og fred har krig blitt noe stygt, noe som er moralsk forkastelig nærmest av prinsipp. Det er en farlig oppfatning, for historien viser at krigen er en konstant faktor i menneskenes tilværelse, skriver Victor Davis Hanson i siste nummer av City Journal. Mange vil kjenne Davis Hanson fra innlegg om islamisme, […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.