Feature

capt.sge.htq05.020807232325.photo00.photo.default-383x512.jpg

Kafeel Ahmed, 27, mannen som kjørte en Jeep Cherokee inn i avgangshallen på Glasgow flyplass, døde onsdag av brannskadene. Ahmed var forbrent på 90 prosent av kroppen. Han var i koma helt siden han eksploderte bilen, 30. juni.

Ahmed var fra Bangalore i India. Meldinger om at også han var helsepersonell, viste seg ikke å stemme. Ahmed var utdannet som ingeniør.

Les også

Ahmed duperte Norge -
En dag i retten -
En angrende jihadist -
Trekker eksklusjon -
-Gi Ahmed et løft! -
Når sendes han ut av Norge? -