Crown Prosecution Service (CPS), påtalemyndighetene for England og Wales, mener å kunne påvise en kobling mellom såkalte æresdrap i Storbritannia og utenlandske terroristgrupper. I flere æresdrapssaker har gjerningsmennene hatt nære bånd til islamistiske grupperinger, der særlig behandlingen av kvinner demonstrerer graden av forpliktelse og sympati med det radikale og ekstremistiske tankegodset de aktuelle gruppene bekjenner […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 24 timer etter publisering.