Zimbabwes miljøvernminister vil imorges bli valgt til leder av FN-kommisjonen for bærekraftig utvikling. Det er en dårlig vits. Men de afrikanske landene nekter å finne en erstatter. Andre land er kraftig provosert.

Formannsververt går på omgang blant de frem styremedlemmene. Nå var det Afrikas tur. De foreslo Zimbabwe. Please think again, foreslo de andre medlemmene, men nei, det ville ikke de afrikanske landene. Hvis Zimbabwe får vervet kan det bli en belastning for forholdet mellom Afrika og Vesten. Ikke fordi vervet er så viktig, men det sier noe om hva afrikanske ledere er villig til å tolerere.

Zimbabwe har de siste ukene tatt et nytt sprang nedover, mot avgrunnen. Det mest utrolige er at Robert Mugabe vil ha en ny periode som president. Han er allerede 83 år gammel. Inflasjonen har nådd 2.200 prosent, og det er varslet strøm bare 4 timer om dagen. Mat finnes ikke.

Western officials are particularly frustrated with the behaviour of African nations, who continue to support the Mugabe regime, even though it has remained in power because of flawed elections and a campaign of intimidation against the opposition Movement for Democratic Change (MDC). Morgan Tsvangirai, the MDC leader, was arrested and beaten with other opposition figures in March. He said last month that 600 of his supporters had been attacked by the authorities in the campaign of violence.

Pius Alick Ncube, the Archbishop of Bulawayo, blamed African nations, particularly South Africa for propping up Mr Mugabe, who has been in power since the country’s independence in 1980.

«The international community has tried its best. The people letting us down are the African nations. They will not come out and clearly condemn the injustices that are in Zimbabwe,» he said during a visit to Australia.

«It is a kind of club of African leaders trying to defend one another. They will not listen to the West,» he said.

Den som reiste spørsmålet om Zimbabwes skikkethet var faktisk utviklingsminister Erik Solheim.


Scramble at UN to stop Zimbabwe running development organisation