Nytt

Det er tvil om den palestinske koalisjonsregjeringen har strukket seg langt nok i å anerkjenne det internasjonale samfunns tre krav slik at boikotten kan oppheves. Israel sier nei og i EU er det splid. USA er også avventende. De vil se hele dokumentet.

Det var forventet at samtidig med regjeringsdannelsen skulle den israelske soldaten Gilad Shalit frigis. Det var han som ble kidnappet ifjor sommer. Men så skjedde ikke, og det tas som et dårlig tegn. Innen Hamas er det flere som ikke liker koalisjonen og betrakter den som svakhet.

But the political document guiding the new government does not fulfill the international community’s three demands — to recognize Israel, forswear violence and accept previous Israeli-Palestinian agreements — and Israel announced that it would therefore not deal with the new government or any of its ministers, Hamas or not. The United States is expected to follow suit but the European Union will face a fierce internal debate about whether to continue its isolation of the Palestinians.
..
The document mentions Israel only as an occupier of Palestinian land. It does not recognize Israel’s right to exist and does not explicitly accept previous Israeli-Palestinian agreements, but says the agreements, including international agreements, will be «respected.»

And it does not forswear violence. On the contrary, it «affirms that resistance is a legitimate right of the Palestinian people.» It says «halting resistance depends on ending the occupation and achieving freedom, return and independence,» a reference to «the rights of Palestinian refugees and their right of return to their lands and properties.» Israeli officials called that «a step backward» from the agreement in Mecca.

The document does call for an extension of the often-broken cease-fire by Israel and the Palestinians and for further discussions on how to organize the many — and often competing — Palestinian security forces.

One of the main aims of the unity government is to end the violence that has broken out between Hamas and Fatah in recent months.

In Gaza, an Abbas aide, Nabil Abu Rudeineh, said the main aims of the government were «internal security and ending the suffering of Palestinians,» by getting aid abroad to again pay full salaries and stopping the internal clashes. Mr. Haniya said the main aim was «internal security.»

In Gaza, Mustafa el-Sawaf, a political analyst close to Hamas, noted the continuing Hamas-Fatah clashes and said, «One can say there is really no Palestinian consensus on the program. I give this government six months.»

Hvis regjeringserklæringen er for ullen på de internasjonale kravene, og ikke løser sikkerhetsproblemene, kan regjeringen bli kortvarig. Krigingen pågår fortsatt og hvis folk ikke får betalt, vil misnøyen stige.

Hamas-Fatah Coalition Misses West’s Goals