Nytt

Al Qaida i Saudi-Arabia har sendt ut en oppfordring om å angripe leverandørene av olje til USA utenfor Midtøsten, og nevner spesielt Canada, Mexico og Venezuela. Tilfeldigheter avgjør om Norge havner på en slik liste.

Oppfordringen står i onlinemagasinet til Al Qaida i Saudi-Arabia, Sawt al-Jihad (Jihads stemme), som nylig ble aktivt igjen etter en to år lang pause. Tema er «Osama og oljevåpenet». Argumentasjonen er interessant, og har i høy grad relevans for Norge som verdens tredje største oljeeksportør.

«It is necessary to hit oil interests in all regions which serve the United States, not just in the Middle East. The goal is to cut its supplies or reduce them through any means,» it said.
..
«Targeting oil interests includes production wells, export pipelines, oil terminals and tankers and that can reduce U.S. oil inventory, forcing it to take decisions it has been avoiding for a long time and confuse and strangle its economy,» it said.

Gruppen angrep i februar 2006 verdens største oljeterminal, Abqaiq, i Saudi-Arabia. Magasinet har flere detaljer om angrepet, som mislyktes, men likevel skremte oljeindustrien. Nå forbereder gruppen flere angrep inne i Saudi-Arabia.

«For some time now, we have been preparing some quality attacks which will shake the foundations of the crusaders (Westerners) in the Arabian Peninsula,» said the magazine, reappearing after a nearly two-year absence following a Saudi clampdown.

«And we tell our leader Sheikh Osama bin Laden that we are proceeding on the road (of Jihad) … your soldiers in the Arabian Peninsula are working to prepare for what would please you and the believers,» the magazine said in another article.

reuters