Det mest skremmende ved Al Qaida-angrepet på boligkomplekset i Khobar var utskillelsen av muslimer fra ikke-muslimer og henrettelse av de vantro. Hadde noe tilsvarende skjedd med muslimer, ville ikke avskyen kjent noen grenser.

Det er vel verdt å tenke over hvorfor det ikke får større oppmerksomhet. Noe skyldes nok en instinktiv frykt, fordi en slik handling har så mange implikasjoner for forholdet mellom kristne og muslimer. Men noe skyldes også et ønske om å snu seg bort, ikke å ville erkjenne hvor destruktive disse kreftene er.

Henrettelsene gjaldt vel å merke ikke bare kristne, men også «kutilbedende» hinduer (Al Qaidas betegnelse).

Men i Saudi-Arabia bør man ikke bli sjokkert, for der blir slike holdninger til annerledestroende innprentet i skolen, skriver Thomas L. Friedman idag. Han siterer flere liberale saudiere som i lengre tid har advart mot resultatet av indoktrineringen i skolene:

«If we as a nation decline to look at the root causes, as we have for the past two decades, it will only be a matter of time before another group of people with the same ideology springs up,» noted Mr. Qusti. «Have we helped create these monsters? Our education system, which does not stress tolerance of other faiths — let alone tolerance of followers of other Islamic schools of thought — is one thing that needs to be re-evaluated from top to bottom. Saudi culture itself and the fact the majority of us do not accept other lifestyles and impose our own on other people is another. And the fact that from the fourth to the 12th grade, we do not teach our children that there are other civilizations in the world and that we are part of the global community, and only stress the Islamic empires over and over, is also worth re-evaluating. And last but certainly not least, the religious climate in the country must change.» (Memri translation.)

Over the last year or so, Hamza Qablan al-Mozainy, an Arabic professor at King Saud University, published two articles in the Saudi daily Al Watan about «the culture of death in our schools» and the role that Saudi teachers are playing in promoting discussions on how bodies are prepared for burial and how the kind of life a person has led — righteous or decadent — can be read from the condition of the person’s dead body. This effort to use death to get young people to abstain from the attractions of life, he said, only ends up making some Saudi youth easy targets for extremists trying to recruit young people for «jihad» operations. «Does the Education Ministry really know about the activities taking place in its schools?» Mr. al-Mozainy asked.

Det synes som om Saudi-Arabia har utviklet et system av benektelse/denial av alt som ikke stemmer, alle mangler, svakheter.

Eksempelvis hevdet London-ambassadøren overfor BBC i helgen at gruppen som angrep Khobar, var den siste Al-Qaida-gruppen igjen i landet. Det hadde vært seks. Fem var utslettet. Dette var den siste. En mistroisk Brian Hanrahan spurte om det ikke var slik at det var collusion mellom sikkerhetsstyrkene og terroristene, og samtidig advarte den britiske ambassadøren i Riyadh om at planer om flere angrep var i siste stadium. Noen lyver massivt.

Interessant var også kronikken i Aftenposten om Saudi-Arabias oljereserver. Offisielt er de enorme. Det finnes lite å kontrollere dem mot. Men oljeingeniører verden over møtes hvert år og legger frem analyser. Ved å samle de saudiarabiske over flere år, kommer det frem et bilde av reservene som ikke stemmer med de offisielle tallene. Kronikkforfatteren påviste dette punkt for punkt. Hvis det skulle stemme, sitter Saudi-Arabia på en hemmelighet som kan få oljeprisen til å stige til himmels. Mønsteret: denial/benektelse/forstillelse er det samme som i sikkerhetsspørsmål.

Det aner oss at Dick Cheney og House of Bush vil måtte bære noe av ansvaret for at ikke USA er blitt mer uavhengig av Midtøsten-olje. Friedman igjen:

A few years ago, Vice President Dick Cheney dismissed those of us who advocate energy conservation as dreamy do-gooders. Had he spent the last three years using his bully pulpit to push for conservation and alternative energies, rather than dismissing them, we’d be a lot less dependent today on foreign oil. Oh, that is so naïve, says the oil crowd. Well, what would you call a Bush energy policy that keeps America dependent on a medieval monarchy with a king who has lost most of his faculties, where there is virtually no transparency about what’s happening, where corruption is rampant, where we have asked all Americans to leave and where the education system is so narrow that its own people are decrying it as a factory for extremism? Now that’s what I’d call naïve. I’d also call it reckless and dangerous.