BBC Panorama avslører at såkalte weekendskoler for muslimske barn underviser rundt 5.000 barn ned til 6 års alder i brutale shariastraffer, inklusive diagrammer for hvordan man skal kappe av tyvers hender eller føtter. Barna blir også lært at straffen for homofil sex er henrettelse og at «sionister» planlegger å overta verden for jødene.

En lærebok utfordrer barna til å liste opp jøders frastøtende egenskaper og en annen ber dem svare på hva som skjer med en som dør uten å tro på islam. Fasitsvaret er «helvete».

Skolenes pensum er det samme som i det strengt wahabistiske Saudi-Arabia, og BBC-programmet identifiserer et nettverk med mer enn 40 weekendskoler som underviser rundt 5.000 barn i alderen 6 til 18. De får ikke statsstøtte og bruker heller ikke offentlige bygninger, men utnytter et smutthull fordi weekendskoler ikke blir undersøkt av Storbritannias offisielle kontrollorgan for skoler (Ofsted):

Last night, experts at the Policy Exchange think-tank warned that similar extremists could seek to exploit the Government’s policy of giving greater freedoms from state control to free schools and academies.

They call for the establishment of a due diligence unit to check whether those applying to open the schools have an extremist background.

Current checks are largely limited to fraud, criminal convictions and funding.

Education Secretary Michael Gove, who is believed to be supportive of the idea, said he would not tolerate anti-Semitism and homophobia in English schools.

The Panorama investigation identified a book for 15-year-olds being used in the classes which teaches about Sharia law and its punishments.

It says: ‘For thieves their hands will be cut off for a first offence, and their foot for a subsequent offence.’

There are diagrams showing children where cuts must be made. One passage says: ‘The specified punishment of the thief is cutting off his right hand at the wrist. Then it is cauterised to prevent him from bleeding to death.’

For acts of ‘sodomy’, children are told that the penalty is death and it states a difference of opinion whether this should be done by stoning, or burning with fire, or throwing over a cliff.

I følge BBC eies en bygning som huser en slik skole i Vest-London av regjeringen i Saudi-Arabia:

Mr Gove told the programme: ‘I have no desire or wish to intervene in the decisions that the Saudi government makes in its own education system.

‘But I’m clear that we cannot have anti-Semitic material of any kind being used in English schools. Ofsted are doing some work in this area.

‘They’ll be reporting to me shortly about how we can ensure that part-time provision is better registered and better inspected in the future.’

The text books for 15-year-olds revive the so-called ‘Protocols of the Elders of Zion’, which teach that Zionists want to establish world domination for Jews.

The Saudi text books instruct pupils: ‘The Jews have tried to deny them (the Protocols) but there are many proofs of their veracity and their origin among the elders of Zion.’

The text books say the ‘main goal’ of the ‘Zionist movement’ is ‘for the Jews to have control over the world and its resources’ which, the book allege, Zionists seek to achieve partly by ‘inciting rancour and rivalry among the great powers so that they fight one another.’

Mr Gove said anyone who cites the Protocols of Zion is ‘indulging in one of the oldest and foulest anti Semitic smears that, that we know of’.

I en respons på BBC´s program skriver imidlertid den saudi-arabiske ambassadøren at skolene ikke har noe med ambassaden å gjøre:

It stated: ‘Any tutoring activities that may have taken place among any other group of Muslims in the United Kingdom are absolutely individual to that group and not affiliated to or endorsed by the Royal Embassy of Saudi Arabia.’

Referring to the lesson that tasks children to list the ‘reprehensible qualities of the Jews’, in a letter to the BBC, the Saudi ambassador said it was ‘dangerously deceptive and misleading to address such texts and discuss them out of their overall historical, cultural and linguistic contexts’.

I tillegg hevder BBC at noen muslimske privatskoler uttrykker ekstreme holdninger på skolenes nettsider. Dette inkluderer uttalelser som «Det er nødvendig å forsvare våre barn fra onde krefter» og «våre barn blir utsatt for en kultur som er i opposisjon til nesten alt islam står for».

Tenketanken Policy Exchange sier at Storbritannias trosbaserte og andre skoler i økende grad er sårbare for ekstreme organisasjoners innflytelse. I en rapport skriver Policy Exchange at Utdanningsdepartementet, Ofsted, utdanningsmyndigheter og skoler ikke er rustet til å møte slike utfordringer:

Current checks for extremism are described as ‘piecemeal’.

The report adds: ‘The Government’s policy of opening up the education system to new academies and free schools programmes could be exploited unless urgent measures are taken to counter extremist influence.’

Panorama sendes på BBC One klokken 20.30 i kveld.

Wahabister har også innflytelse på muslimske trossamfunn i Norge. I avisen Nordlys` artikkelserie med søkelys på islam i Tromsø kom det frem at trossamfunnet Alnor har tilknytning til islamsk fundamentalisme og at det wahabistiske Saudi-Arabia skulle finansiere Alnors moskè i Tromsø. Etter avisens oppslag endret flere tidligere positive politikere og andre samfunnsaktører holdning til det planlagte millionprosjektet. Også Tawfiiq islamske senter i Oslo er planlagt finansiert med saudi-arabiske penger.

Daily Mail: Sharia lessons for pupils aged six: BBC uncovers ‘weekend schools’ that teach pupils how to hack off thieves’ hands

Les også Human Right Service`s gjennomgang av funnene fra Sunday Telegraphs undersøkelse av muslimske privatskoler i Storbritannia:
The Sunday Telegraph har gjort en undersøkelse som avdekker at Ofsted har inspektører som ikke er tro mot sine oppgaver som vaktbikkje. For mens Ofsted i sine rapporter roser de muslimske privatskolene for deres bidrag til samhold og fellesskap i det britiske samfunnet, viser det seg at de samme skolene åpenlyst motsetter seg en vestlig livsstil.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.