Kommentar

Nominasjonen av Bruce Bawer til den amerikanske kritikerprisen for sin bok While Europe Slept har utløst heftig debatt blant amerikanske kritikere.

Under offentliggjøringen av nominasjonene, kunne ikke den tidligere finalisten Eliot Weinberger dy seg, men sa Bawers bok er «rasisme forkledt som kritikk». Det satt et par hundre mennesker fra forlagsverdenen i salen. Å la en presentasjon ledsages av slike meningsytringer er ikke akkurat fair play. Det skal stemmes over nominasjonene.

De harde ordene reflekterer de skarpe frontene som går mellom liberale som har havnet på hver sin side i synet på forholdet mellom islam og Vesten. Den samme debatten raser mellom Pacal Bruckner og Ian Buruma med flere.

Patricia Cohen redegjør for striden rundt Bawers bok i New York Times, men befinner seg ikke på innsiden av debatten. Hun har likevel fått med seg at Bawer ikke passer til bildet av den typiske konservative. Han er gay, har skrevet om kristenfundamentalisme, og er liberal i sosiale spørsmål.

Det var en komite på åtte som nominerte til kritikerprisen. Ett av medlemmene forteller at Bawers nominasjon i kategorien «åpen samfunnskritikk» ikke var omstridt.

J. Peder Zane, the book review editor and books columnist at The News & Observer in Raleigh, N.C., was on the eight-member committee that nominated Mr. Bawer’s book. He said it «was not a contentious selection.» Mr. Zane was furious at the way Mr. Weinberger used the nominating ceremony on Jan. 20 as a platform for his views. «He not only was completely unfair to Bruce Bawer,» he said in a telephone interview, «he’s also saying that those of us who put the book on the finalist list are racist or too stupid to know we’re racist.»

Mr. Zane said he and four or five others booed when Mr. Weinberger, who was nominated last year for his 2005 collection of essays, «What Happened Here: Bush Chronicles,» made his comment to more than 200 people from the publishing world. Mr. Zane then threaded his way through the crowd to tell Mr. Weinberger he thought his comments in that setting were «completely inappropriate.» Mr. Zane recalled, «He flicked his hand at me like I was a flea and walked away.»

Styret i Kritikerforeningen har 24 medlemmer. Det er de som skal velge vinnerne, som blir kunngjort 8. mars. Styreformannen økte temperaturen ytterligere da han gikk ut og skrev på laugets blogg at han følte seg moralsk tvunget til å ta avstand fra Bawers bok.

The resulting stir within the usually well-mannered book world spiked this week when the president of the Circle’s board, John Freeman, wrote on the organization’s blog (bookcriticscircle.blogspot.com): «I have never been more embarrassed by a choice than I have been with Bruce Bawer’s ‘While Europe Slept,’ he wrote. «It’s hyperventilated rhetoric tips from actual critique into Islamophobia.»

Bernt Blüdnikow fra Berlingske sa mandag på Civitas debattmøte om norsk presse at journalistene mangler intellektuell tyngde. Per Edgar Kokkvold fulgte opp med å si at den antiintellektuelle innstilling fortsatt er høyst levende innen mediene.

Bawers sak er en opplagt trykkvinner: en amerikansk journalist og forfatter som bor i Oslo, har skrevet en bok som skaper debatt i USA, om et høyaktuelt emne: forholdet mellom Europa og islam/muslimer. Likevel er det helt tyst om Bawer. Boken er ikke kjent. Han intervjues hverken i aviser eller etermedier. Og såvidt jeg vet har ingen norske forlag henvendt seg for å få oversatt boken. Det er det man på godt norsk kaller å tie noe ihjel.

n Books, a Clash of Europe and Islam