Tilbake i Europa, med et forsett om å beholde spiriten fra New York. Det er ikke lett. Ikke før har man åpnet maskinen, før fingrene synker og ettertanken melder seg, for ikke å si baktanker, mottanker, og så fisler det ut i sanden. Her er så mange hensyn å ta.

Det er en lærdom å ta med seg at: handler du ikke i øyeblikket, er inspirasjonen borte og tankene med den.

Jeg har begynt på Mark Steyn: America Alone. Steyn minner litt om Oriana Fallaci. Mange rygger tilbake på grunn av formen. Men grunnleggende er han inne på noe viktig, og jeg er redd han har rett på mange punkt.

Steyn sier demokratiene har vanskelig for å holde ut. Det ser vi nå med USA i Irak.

The longer the war gets, the harder it will be, because it’s a race against time, against lengthening demographic, economic, and geopolitical odds. By «demographic» , I mean the Muslim worlds hight birth rate, which by mid-century will give tiny Jemen a higher population than vast empty Russia. By «economic», I mean the perfect storm the Europeans will face within this decade, because their lavish welfare states are unsustainable with ther post-Christian birth rates. by «geopolitical», I mean that i you think the United Nations and other international organizations are antipathetic to America now, wait a few years and see what kind of support you get from a semi-islamified Europe.»