Kommentar

I debatten om Iraks fremtid har det nå utkrystallisert seg to alternativer, deling av landet eller borgerkrig. Det finnes til og med de som sier at USA bør la en borgerkrig skje.

Tilhengerne av deling hevder det er det eneste som kan forhindre en borgerkrig. Kritikerne sier at også en deling innebærer stor risiko, som at sunni-triangelet blir et bandittland.

One specialist on the Iraqi insurgency, Ahmed S. Hashim, a professor at the U.S. Naval War College who has served two tours in Iraq as a reservist, contends in a new book that the U.S. government’s options in Iraq are closing to just two: Let a civil war occur, or avoid that wrenching outcome through some sort of partition. Such a division of the country «is the option that can allow us to leave with honor intact,» he concludes in «Insurgency and Counter-Insurgency in Iraq.»

Bare det at amerikanerne offentlig drøfter slike alternativer, og på høyeste nivå, sier mye: Man ønsker ikke å bli «dragged down» av Irak, som en møllesten rundt halsen. Å forlate Irak med halen mellom bena er utenkelig. At man snakker deling sier noe om hvor desperat situasjonen er. Men det sier også noe at om at dagens USA er dynamisk og ikke passivt. Det ser på alle muligheter. Selv de usmakelige.

«I agree with Ahmed,» said retired Marine Col. T.X. Hammes, a counterinsurgency expert who has worked in Iraq on training security forces there. «The Iraqis are positioning for civil war,» and so, he said, the United States should be contemplating a «soft partition» of the country by design, rather than through violence. An all-out civil war would not only endanger U.S. troops more but also would be more likely to spill over into neighboring states and so wreak havoc on the international oil market, Hammes said.

Men en deling er også problematisk. Fremfor alt innebærer den store folkeforflytninger.

Preventing major ethnic and sectarian massacres such as occurred in the 1947 partition of India and Pakistan would require huge investments of time and money, hard to come by four years into the war, warned Hammes, the counterinsurgency expert. «We will have to develop and fund some kind of displacement agency to move the families and set them up — very manpower and civilian expertise intensive!» he said in an e-mail interview.

Because of those hurdles, Hammes said, he expects that the U.S. government will be incapable of managing a breakup of Iraq. He considers a «hard» division of Iraq, achieved through civil war, more likely. «This will spread disorder to Saudi and other Gulf states,» he predicted.

Noen få tør å si høyt at utviklingen i Irak allerede har gått så langt at en borgerkrig er uunngåelig. De mener at USA skapte en revolusjonær situasjon da Saddam ble styrtet, og revolusjonen finner sitt eget løp. Den ser ut til å innebære et indre oppgjør.

Det offisielle synet er fortsatt å sørge for etablering av en irakisk sentralmakt med hær og politi, og i samme grad som «Irak stands up, US stands down». Men vil det fungere? Er splittelsestendensene for sterke? Er styrkene gode nok til å fungere som upartiske forsvarere av en felles stat?

En viktig artikkel om en viktig debatt.

Merits of Partitioning Iraq or Allowing Civil War Weighed