Kommentar

President Mahmoud Abbas viser større klokskap enn sine støttespillere i Norge. Det palestinske folks interesser går foran Hamas. Hvis den nye regjeringen ikke er i stand til å gi befolkningen det nødvendige livsopphold, må den gå av. Abbas legger ansvaret der det hører hjemme.

Her slår han fast noen grunnleggende sannheter, som de såkalte palestinervennene i Norge stiller på hodet, i sin iver etter å tekkes Hamas.

I Norge later man som om Hamas og palestinernes interesser er sammenfallende.

Man later også som det er utenverdenen som påfører palestinerne lidelse, mens det i virkeligheten er Hamas. De har valget. Det er ikke noen urimelige krav som stilles: Det er prinsippene for normal omgang mellom stater: man kan ikke bekle en regjering og tro på normale forbindelser og samtidig gå inn for utslettelse av nabostaten!

Faktisk er støttespillerne for Hamas i Norge mer på linje med Hamas enn Abbas, og de havner på samme banehalvdel som Iran. Argumentasjonen er den samme.

Abbas sa dette til CNN-Turk idag:

In the interview, Abbas also said that Hamas had to face the facts and negotiate with Israel or the Palestinian people would be left to starve after the United States and European Union cut funding because of Hamas’ refusal to recognize Israel or renounce violence.

«Hamas has to face the facts and establish communication with Israel,» he said. «I’m worried that the situation will turn into a tragedy in the near future. A short time later, we could be up against a great hunger disaster in Palestine.»

«Without help we can’t stand on our feet long,» he added. Abbas spoke during the interview in both Arabic and English and the interview was broadcast with a voice-over in Turkish. CNN-Turk provided The Associated Press with a full transcript of Abbas’ remarks translated into Turkish.

Abbas said that he would work for a solution with or without Hamas.

«Hamas can support me or not. When I find a way to a solution with Israel, I’ll present this to the Palestinian people in a referendum. The Palestinian people are above Hamas and other politicians,» he said.

Hamas virker ytterst umoden. En fremtredende representant sier at hvis de ble tvunget til å gå av kommer de til å rive ned huset over hodene på folk:

Asked about the possibility of Abbas bringing down the Hamas government, a senior Hamas official in the West Bank said the group would «not leave in silence» and threatened to stop recognizing a truce with Israel.

«We will go, but we will not recognize the Palestinian political regime. We will not participate in any new election and we will go underground as we did before and we will not adhere to any commitments, any truce, by anyone. Being ousted from power will have a heavy price for everyone. We hope not to reach that.»(ap)

Langt fra moderasjon har Hamas sist uke vist at det fortsatt står for en ekstrem linje. Ved å utnevne en kjent terrorist til sikkerhetssjef, samtidig som Hamas-leder i eksil, Khaled Mashal, truet Abbas med forræderstemplet.

«We can understand that Israel and America are persecuting us and seeking ways to besiege and starve us, but what about the sons of our people who are plotting against us.»

Selv om han ikke nevnte navn, var ingen i tvil om adressaten.

Abbas Warns Hamas He Can Remove Government