Nytt

For the record: Forslag idag om at alle fireåringer skal gjennomgå språktest. Imøtegått av Helga Hjetland som mente det ville kunne bli en ydmykende opplevelse, og et nederlag for barnet. Er det bedre at barnet møter nederlaget når det begynner på skolen? Eller at hele skolegangen blir et nederlag? Det er vanskelig å forstå at forbedringer på et så sentralt punkt som språk, blir møtt med tenk-om. Det lammer alle initiativ. Det var heldigvis en fra fagmiljøet som støttet forslaget.