Kommentar

En artikkel om hvordan terrorister kan forgifte USAs befolkning med botulisme gjennom melken, skaper strid. Myndighetene mener den er rene håndboken for terrorister, men har ikke forsøkt å stanse den.

The article theorizes that hundreds of thousands of people could be poisoned if terrorists exploited vulnerabilities in milk processing.

It includes information on milk pasteurization, the dose of botulinum toxin for humans, the toxin’s heat sensitivity and the capacities of the silos in which milk is stored.

Helsemyndighetene mener artikkelen aldri skulle vært offentliggjort, da den er så detaljert at den kan tjene som inspirasjon og veiviser for terrorister.

Det er the National Academy of Sciences som publiserte artikkelen, og lederen av akademiet sier all informasjon er tilgjengelig på nettet. Forfatteren, Lawrence Wein fra Stanford University, sier han vil flytte oppmerksomheten over fra «food-safety» til «food-security», fordi dette er et oversett felt. Det er store svakheter i behandlingen av ferskvare som melk, og de representerer en potensiell fare for befolkningen, mener Wein.

Milk-threat study issued over objections
Controversial report about supply vulnerabilities to be published