Kommentar

Det britiske konsulatet i øst-Jerusalem har satt opp et betonggjerde mot gaten for å beskytte konsulatets ansatte og bygninger mot terrorangrep. Gjerdet har vakt sterk kritikk fra konsulatets arabiske naboer, som mener gatens fremkommelighet og områdets estetikk er blitt ødelagt.

Another neighbor who asked not to be named said the British were «hypocrites.»

«I feel like we have been invaded. How can we blame the Israelis for thrusting into Palestinian territory to build their wall when the British are doing exactly the same – chopping off half the road and making us park around the corner from our own houses?» he said.

Storbritannia, som er en skarp kritiker av det israelske sikkerhetsgjerdet på grensen mellom Vestbredden og Israel, planlegger å utvide området rundt konsulatet med en trafikkfri buffersone.