Kommentar

Saken der en 16 år gammel muslimsk jente fikk medhold i sitt krav om å bære fulldekkende kjole, såkalt jilbab, på skolen er skjellsettende. Alle britiske skoler må heretter rette seg etter dommen.

Hvem var forsvarer for Shabina Begum? Cherie Booth er navnet. Hun er eller skjent som kona til Tony Blair. Den siste detaljen gjør at saken er som tatt ut av Oriana Fallacis dystopi for Europa.

En stedig, tålmodig, seig jente har vunnet frem overfor ledelsen på Denbigh high school i Luton, som er sterkt dominert av muslimer. Det var således ikke en hvit, innfødt ledelse mot en innvandret muslim: 79 prosent av elevene på Denbigh er muslimer. Det er tillatt å bære båe hijba og kameez (bukser og lang overdel). Ledelsen hadde representative muslimer i Luton med seg da de satte grensen ved jilbab. Luton borough stilte seg også bak.

Men det var ikke nok for Shabina som for to år siden fant ut at Koranen påbød henne å bære jilbab, dekke alt unntatt hender og ansikt.

Hun tapte første runde. Men dommer Lord Justice Brooke fant at Human Rights Act påbød full frihet for religiøs klesdrakt.

Det er sagtens tankevekkende at grensene kan flyttes så radikalt, bare fordi en 14-åring får det for seg at hun holder på å bli korrumpert av vestlig moralsk oppløsning.

Det er ingen tvil om hennes politiske innstilling:

In a statement after the judgment, Shabina added: «Today’s decision is a victory for all Muslims who wish to preserve their identity and values despite prejudice and bigotry.»

She said the school’s decision has been «a consequence of an atmosphere that has been created in western societies post-9/11, an atmosphere in which Islam has been made a target for vilification in the name of the ‘war on terror’.»

She told the Guardian: «I hope in years to come policy-makers will take note of a growing number of young Muslims who, like me, have turned back to our faith after years of being taught that we needed to be liberated from it.

«Our belief in our faith is the one thing that makes sense of a world gone mad, a world where Muslim women, from Uzbekistan to Turkey, are feeling the brunt of policies guided by western governments. I feel I’ve made people question the jilbab issue again.

«Both France and Britain are calling for freedom and democracy, but something as simple as the jilbab still takes two years to get okayed.»

Frankrike forbød som kjent det langt mer beskjedne klesplagget hijab for ett år siden, etter langvarig kamp. Her går en britisk dommer bort og tillater jilbab, med presedens for hele skolverket.

Hvor er samordningen innen EU? Nylig ga Spania amnesti til alle illegale innvandrere som kunne bevise seks måneders opphold. Mange andre EU-land og kommisjonen med, reagerte med irritasjon. Amnestiet omfatter 800.000 innvandrere som nå fritt kan bevege seg rundt i Schengen.

Spørsmålet om grensene for islamsk-inspirert sedvane berører selvfølgelig hele EU. AFP har sett på praksis ellers i Europa.

In Germany, laws on the wearing of the veil are the business of the federal states who control education in their own regions.
In recent months, the states of Bade-Wurtemberg and Lower Saxony have banned teachers from wearing the headscarf in public sector schools, while the traditionally conservative Roman Catholic state of Bavaria has passed a law outlawing Muslim headscarves «to defend pupils against possible fundamentalist influences».
The city of Berlin intends to outlaw all public employees wearing religious symbols while the re2_kommentaring 12 states are divided on the issue.
In Belgium, no law exists over the wearing of the headscarf and schools are free to ban the practice if they consider it necessary.
In Spain, there is little public debate on the issue but regional councils have the power of jurisdiction in individual cases while across the rest of the European Union, the wearing of the veil does not stir passions as it does in France and the practice is tolerated in Austria, Denmark, Greece, Hungary, the Netherlands, Norway and Sweden.

‘I could scream with happiness. I’ve given hope and strength to Muslim women’

Schoolgirl tells Guardian of her battle to wear Islamic dress