En asylsøker ville i 2003 gjennomføre en selvmordsaksjon mot et norsk innenriksfly. Da politiet avslørte ham, fant de planer, farlige materialer og et avskjedsbrev til familien. (…) I selvmordsbrevet politiet fant forteller mannen hva han hadde tenkt å gjøre, og at det skulle gjøres «for kampen mot USA og Norge». (…) – Han ble av helsevesenet bedømt å være psykotisk. Derfor ble det aldri reist noen straffesak, sier (PST-sjef Jørn) Holme.
Aftenposten