Informasjonen er aldri 100 % pålitelig når en katastrofe inntreffer. Nå kommer korrigeringene. Samtidig skjerper katastrofen motsetninger som allerede var der.

I stedet for feel-good reportasjer om hvor fælt det er: følg opp og gi oss oppdatert versjon, nå som ting roer seg ned.

På Sri Lanka viser det seg at det ikke var 70.000 hus som var ødelagt. Trolig er tallet rundt 25.000.

Ryktene om utbrudd av kolera synes ikke å stemme.

Yet a visit Wednesday to a Korean medical team from Seoul National University along a southern coastal road near the ocean yielded no problems among the local population with serious diseases of any kind. Sangato Shin from the team stated there were no gastrointestinal diseases, no diarrhea, and no evidence of problems like cholera.

«I heard about it [the diseases] and read about them before I got here. But we found that it isn’t true. I’ve not found one case of diarrhea,» Dr. Shin said.

I landene som er rammet eksisterer et betydelig tillitsgap mellom folk og myndigheter. Det er ikke blitt mindre etter katastrofen. Dette gjelder både Sri Lanka og Indonesia. Det sier seg selv at hvis hjelpearbeidet takles dårlig, kan det skjerpe motsetningene.

It is generally agreed that at a popular level, as in many South Asian nations, there is widespread distrust of government statements, and this has been compounded after the tsunami.

As a Muslim homeowner near the coast said, «we didn’t trust the government before, and we more distrust it now. In the first 24 hours, the government tried to play down the tsunami, calling it a flood. Many people don’t trust that the aid will reach them, or even that there won’t be another wave.»

Vi merker oss Christian Science Monitor-journalistens beskrivelse av stemningene som slightly unreal. Det gjelder også informasjonen som gis: den er ofte upålitelig.

Still, much of the atmosphere and information here re2_kommentar slightly unreal, a kind of developing-world version of the Irish poet Yeats’s «center does not hold.» Estimates of the numbers of those killed and displaced, the amount of aid that is arriving and where it is going, and reports of types of medical problems are often unreliable.

Rumors, false reports mar cleanup | csmonitor.com