Kommentar

Canada er kjent for sin toleranse. Nå vil en større muslimsk forening opprette sharia-domstoler. Varsellampene lyser, men er det nok til å stanse forslaget?

Canadas mål om å tillate mangfold ligner mye på den nordiske modellen. En 1991-lov gir rossamfunn adgang til å drive en form for selvjustis i spørsmål som angår f.eks ekteskap (jøder og katolikker), misbruk av stilling, koshermat osv, under forutsetning at det skjer under frivillighet og samtykke.

A group called the Canadian Society of Muslims is testing those boundaries by establishing the Islamic Institute of Civil Justice to apply the legal code called Shariah, based on the Koran, to settle disputes over property, inheritance, marriage and divorce.

The prospect of Shariah’s operating openly here has already stirred a powerful controversy centering on an uncomfortable issue for any liberal society with an expanding Muslim population that now numbers 600,000: Can a predominately Judeo-Christian society trust Islamic religious rules to protect the rights of all individuals?

Kvinner fra muslimske land som har frigjørt seg og gjort yrkeskarriere i Canada, er alvorlig bekymret og advarer mot konsekvensene.

«I don’t see how it can be voluntary,» said Shahira Hafez, 53, an Egyptian-born anesthesiologist and treasurer of the Toronto chapter of the Canadian Council of Muslim Women, «when all these women from Pakistan, India and Afghanistan are kept isolated in their own communities, do not learn English and only deal with the outer society through their husband and their husband’s family.»

Imamen som står i spissen for forslaget legger ikke skjul på at sharia-domstolen kommer til å favne mye bredere enn det de andre trossamfunn gjør:

But the Islamic Institute wants imams and other arbitrators to decide a broader range of issues. For Syed Mumtaz Ali, 77, an India-born Islamic lawyer and scholar who is the driving intellectual force behind the institute, a Muslim cannot be a Muslim without following Shariah.

«Basically, Muslims live a different kind of life from the Western life, which is secular,» he noted in an interview. «Everything we do is governed by religious law.» For Mr. Ali, it is perfectly acceptable that a son receive twice the inheritance of a daughter and that a man have the automatic right to divorce while a woman does not.

Kritikere legger merke til premisset om at det ikke går an å være en ordentlig muslim uten å følge sharia. Det er bekreftelse på frykten for at muslimer, hvis de får utfolde seg, er på kollisjonskurs med vestlige friheter.

…..some Canadian Muslim women – who say Muslim law is already applied behind closed doors – say efforts to apply it openly in Canada’s most populous province would represent a dangerous precedent.

«Here in Canada, girls are segregated from boys at private Islamic elementary schools, then forced into arranged marriages through Shariah at the age of 13, 14 or 15 to men over twice their age,» said Homa Arjomand, 52, an Iranian-born counselor for battered women. «How much choice do these women have?»

Ontario forsøker seg på et modus vivendi: det har gitt feministen og tidligere medlem av delstatsregjeringen Marion Boyd i oppdrag å se på familieloven. Det er mulig man vil frata religiøse dommere anledning til å avgjøre spørsmål som samværsrett, bidrag. Hvor levedyktig en slik ordning vil være er en annen sak.

Mest lest

Les også