Kommentar

Europa har bare kort tid på seg til å inngå våpenhvile med Al Qaida. Osama bin Ladens frist går ut 15.juli, og da gjenopptas angrepene, truer den noe tvilsomme gruppen Abu Hafs al-Masri Brigadene.

«To the European people … you only have a few more days to accept bin Laden’s truce or you will only have yourselves to blame,» said the statement purported to be from the Abu Hafs al-Masri Brigades which claimed responsibility for the March 11 train bombings in Spain.

Al Qaeda leader bin Laden, in an audiotape on April 15, extended a truce to Europeans if they withdrew troops from Muslim nations. He said the offer not to attack Europe would last three months.

Brevet fra gruppa ble trykket i to arabiskspråklige aviser som utkommer i London.

Det spesielle er at muslimer i Vesten anbefales å flykte til muslimske stater. Hvis ikke bør de holde seg blant sine egne og sørge for penger og forsyninger for en måned.

«Muslims in the West should depart to Muslim states if they can,» the letter said.

«Those who cannot should take precautions and live in Muslim areas, have enough food to last a month, find ways to protect themselves and their families, leave enough money in the house to last one month or longer and to pray a lot and put their fate in God’s hands,» it added.

Angrepene vil fortsette til USA har løslatt alle muslimske fanger og innstilt krigen mot islam. Alle muslimske områder skal befris, her nevnes Jerusalem og Kashmir, og befris for jøder, amerikanere og hinduer, sies det. Hinduer har den senere tid blitt nevnt hyppigere av Al Qaida-relaterte grupper, så også av terroristene i Khobar i Saudi-Arabia.

Gruppa kommer også med en ny trussel om å åpne en tredje front mot USA i Jemen. De to andre er Afghanistan og Irak.

The group also said it planned attacks in Yemen to «drag America into a third quagmire after Iraq and Afghanistan».

«We tell the brigade of Abu Ali al-Harthi: The leadership decided that Yemen will be the third quagmire for Americans.»

Abu Ali al-Harthi, the leader of the Yemeni wing of al Qaeda, was killed in 2002 by a missile fired by a pilotless CIA drone aircraft at his car in the Arab state which is at the southern tip of the Arabian peninsula.

Yemen is bin Laden’s ancestral homeland and has cooperated closely with the United States to crush his network.

Det var aldri aktuelt å inngå våpenhvile/hudna med USA. Det er interessant å se hvordan man ordlegger seg overfor Europa. Først fra bin Ladens opprinnelige tilbud til Europa, som det har vært lite oppmerksomhet rundt i ettertid, til tross for at det utløper om to uker:

«I offer a truce to them (Europe) with a commitment to stop operations against any state which vows to stop attacking Muslims or interfere in their affairs,» bin Laden said. «Whoever rejects this truce and wants war, we are its (war’s) sons and whoever wants this truce, here we bring it.»

Abu Hafs al-Masri brigadene ber på forhånd om unnskyldning til de som vil bli drept i nye terroraksjoner:

The group said those involved in «dialogue of civilisations» had little time to convince Europe to accept the truce.

«The race now is between you, time and European governments which refused to stop their attacks against Muslims. So do not blame us for what will happen, and we apologise to you in advance if you are among those killed.»

Qaeda group targets Europe for attacks
Fri 2 July, 2004 10:25

By Ghaida Ghantous