I all stillhet har Senatets etterretningskomite opphevet et gammelt forbud og gjort det mulig for Pentagons Defence Intelligence Agency å innhente opplysninger om amerikanere, uten å avsløre seg, skriver Newsweek.

Kritikerne er betenkt over både de utvidede fullmaktene og fremgangsmåten: at et så viktig vedtak blir gjort i dølgsmål.

I februar kom to DIA-agenter til University of Texas og ba om å få se deltakerlisten på et seminar om islamsk lov. Det ble det bråk av. Men med den nye loven trenger ikke lenger agentene spørre og begrunne. De kan kreve, og ingen kan kreve noen forklaring.

Det Senatskomiteen har gjort, er å frita Pentagons etterretningsorganer (de er flere) fra å være bundet av the Privacy Act. Den forplikter alle føderale organer til å si hvem de er og hva de ønsker av informasjon og hvorfor.

Donald Rumsfeld har opprettet en ny militær kommando som skal ta seg av «homeland defence»:

Among those pushing for the provision, sources say, were officials at northcom, the new Colorado-based command set up by Secretary of Defense Donald Rumsfeld to oversee «homeland defense.» Pentagon lawyers insist agents will still be legally barred from domestic «law enforcement.» But watchdog groups see a potentially alarming «mission creep.» «This… is giving them the authority to spy on Americans,» said Kate Martin, director of the Center for National Security Studies, a group frequently critical of the war on terror. «And it’s all been done with no public discussion, in the dark of night.»

Intelligence: The Pentagon—Spying in America?

Under Vietnam-krigen «misbrukte» FBI sin makt til å spionere på legal politisk aktivitet. Under Reagan bygget CIA-sjefen opp en organisasjon innen organisasjonen som var unndratt politisk kontroll. Det er slike erfaringer som skremmer.

De nye fullmaktene begrunnes med at Pentagon trenger større manøvreringsrom.

tips: watch. windsofchange.