Kommentar

Franske myndigheter ønsker å gjøre noe med de radikale imamene som hisser de troende til jihad. I praksis har det vist seg vanskelig å få dem utvist.

Tilfellet med Abdelkader Bouziane har ydmyket regjeringen. Han er sendt ut av landet, tilbake til Algerie, men en domstol har gitt ham rett til å vende tilbake, til tross for at regjeringen la frem bevis for at han var knyttet til grupper som støtter terror.

Det er samme erfaring som den britiske regjering har med forsøket på å få utvist Abu Hamza. Han har fått utsatt utvisningen til en ny anke i ni måneder. Det offentlige betaler rettsutgiftene.

Den nye innenriksministeren er Dominique de Villepin, og han akter ikke å la det skure:

«The government cannot tolerate the public statement of views that are contrary to human rights, attack the dignity of women and call for hate or violence,» the country’s new interior minister, Dominique de Villepin, said last weekend.

France has long 2_kommentartained one of the strictest antiterrorism programs in Europe, in part because it was hit early by Islamist terror and because it has the largest Muslim population on the Continent. Many other countries in Europe have been far more tolerant in allowing radical discourse to flourish in their mosques.

But making such a hard-line stance stick is difficult, even here in a country that has been more willing than most of its European neighbors to limit free speech in the interest of a calm and cohesive society.

President Jacques Chirac truet sist torsdag med å skjerpe utvisningslovene, for å få bukt med problemet.

«The problem is that we have 1,500 imams, but the great majority of them don’t have any knowledge of the land,» said Azzedine Gaci, who represents the Muslims of the Rhône-Alps region at the national Muslim Council.

Only about 10 percent of the imams preaching in France’s mosques and prayer rooms are citizens, and half do not speak French, according to the Interior Ministry.

Regjeringen har forsøkt å skape et rådgivende organ for muslimene, et organ som kunne regulere utdanningen av imamer og pleie kontakt med myndighetene. Men de ekstreme gruppene nekter å delta.

Det er treghet i systemet. Myndighetene vedtok å utvise Bouziane i februar, men det var først da han ga et intervju hvor han sa Koranen påla mannen å slå kona hvis hun hadde vært utro, at myndighetene reagerte. Bouziane har vært et halvt år i Saudi-Arabia og det er hans politiske islam som er farligst. Han preker ved moskeen i Vénissieux, øst for Lyon, hvor det har vært flere arrestasjoner i forbindelse med terror.

France wrestles with radical Islam
Craig S. Smith/NYT NYT