Den israelske ukeavisen Kol Hair har intervjuet den israelsk-araiske poeten Salman Masalha i anledning utgivelsen av hans første lyrikksamling på hebraisk. Det er et uhyre sterkt og tankevekkende intervju.

Det er tankevekkende at ingen av våre hjemlige eksperter, kommentatorer våger så mye som antyde det som i realiteten er en sivilisasjonskrise.

Den største utfordringen/trusselen er frigjøringen av kvinnene, sier Masalha. Det er hva vi også selv tror. Det er derfor kampen om hijab er så frenetisk.

The Woman is the Solution»

Question: «How is it possible to change?»

Salman Masalha: «First of all, separation of religion and state. [Then] war on ignorance, opening up to the world and to [other] cultures. The Islamic motto of ‘Islam is the solution’ must be replaced by ‘the woman is the solution.’ Women must be educated, encouraged, and enlightened. In a home with an educated and productive wife, the children will grow up to be educated and productive. A large part of the backwardness and tragedy of the Arab world lies in its abhorrent treatment of women.

«Islam is in my view a prescription for going back in time, to the pre-Islamic period of benightedness. The solution is to build a liberal and democratic society that places the individual in the center, and more than anything the woman at the heart of this center.

Masalha har bare forakt til overs for idylliseringen av islams storhetstid. Ikke at det ikke var noen storhetstid. Men denne tilbakeskuen virker helt forstenende. Faktisk var samfunnet den gang mye mer tolerant enn idag:

Previous Islamic Periods Showed Greater Openness Than Today

Question: «Perhaps I am mistaken, but it seems to me that the poetry of the Abbasid period showed greater openness, enlightenment, and even reference to human rights than what Islam permits today.»

Salman Masalha: «This is true. A strong culture permits diversity; a strong culture permits freedom of thought, deviation from the framework. When the Abbasid period was at its height, it became a culture of self-confidence. When there is confidence like this, you permit space and freedom. Lack of self-confidence leads to the lowest cultural point, from all aspects – human rights, women’s rights. In the Arab empire, there was more freedom than in the Arab world today.»

Her støter vi på et ord det er nødvendig å lære seg: Jahaliya. Islamistene av idag anser at den muslimske verden befinner seg i jahaliya, altså i samme tilstand som før Muhammed åpenbarte islam. Den muslimske verden er ensbetydende med hedenskap. Det må legges en ny grunnsten, til et nytt kalifat. En helt ny foundation for et nytt samfunn, i så måte kan dette sammenlignes med sovjetstaten eller nazistaten: det skal skapes et nytt samfunn. Iran er en forløper, Taliban står mye nærmere. Det kan bare ende i barbari, eller noe enda verre.

These Islamist movements are trying to revive Islam by uniting in the framework of an Islamic nation. Was it really like that? [The Third Caliph] Muhammad Othman bin ‘Affan was murdered and thrown onto the dung heap. Three days he lay there, and a dog ate his foot. This is the golden age to which they want to return?

«There’s something in the Islamic perception that drives you crazy, and that is the looking only backwards, not to the future. If the golden age was in the past, your entire vision is rearwards. This causes deterioration. In our mentality as Arabs, there is a poisonous formula that can lead to nothing good at all. There is a need for change in this programming. There is a disk in the Arab mind that must be replaced with another disk, and only this way can change come.»

Vi har tidligere vært inne på den arabiske tidsoppfattelsen. Det er ikke bare islam som er hevet over kritikk. Men også historien, islams utbredelse ved sverdet. Undertrykkelsen som fulgte. Slavebindingen.

Den arabiske verden mangler litercacy. Analfabetismen er i virkeligheten mye høyere enn offisielle 50 prosent, snarere 80 prosent. En bok går i 5.000 eks i hele araberverdenen. Det er like mye som en vanlig bok i Israel, sier Mesalha. De intellektuelle har sviktet. Det finnes ikke noe ikke-religiøst alternativ. Alternativet til status quo er moskeen eller Saddams penger.

«What do they have to be proud of? All of Arab history is built on war crimes. There is practically not a single Muslim caliph who was not murdered. I am proud to say that I am a pagan Arab, thank God.»

Derfor er islam-kritiske bøker så viktige. Derfor er demokratibyggingen i Irak noe Vesten ikke har lov til å svikte.

Israeli Arab Intellectual and Poet on Illiteracy in the Arab World, ‘Backward-Looking’ Islam, and the Complex of Arab Secularists

kilde: http://watch.windsofchange.net/