Kommentar

Man skulle trodd at det ville vært umulig for sosialistene å trekke soldatene ut av Irak, på bakgrunn av at det var det uttrykte motivet bak bombene 11. mars.

Men påtroppende statsminister Zapatero tok ingen slike hensyn. Valgseieren var bare noen timer gammel da han opplyste at soldatene skal ut og at Irak-engasjementet var et stort feilsteg.

Som BBCs Paul Wood kommenterte fra Bagdad: Dette er et stort tilbakeslag for USA, som liker å fremstille styrkene som en koalisjon. Militært betyr ikke spanierne så mye: Det er 1.412 soldater. USA har 124.000, GB 8.000. Men psykologisk betyr det en hel del. Det svekker koalisjonens troverdighet på en tid da man mer enn noensinne trenger sikkerhet frem til 30. juni, da irakerne overtar ansvaret selv.

Zapatero kalte både Irak-krigen og den såkalte okkupasjonen for en katastrofe. Han bidrar nå selv til at det kan bli en katastrofe. Det vil det bli hvis sikkerheten blir så dårlig at terroristene når sitt mål om å anstifte borgerkrig mellom shiaene og de andre grupperingene.

Dette er klart som blekk for alle som har fulgt med, og det er vanskelig å tenke seg at ikke en dreven politiker kan lese situasjonen: Sosialistene oppfyller ikke bare Al-Qaidas ønsker på hjemmebane, men også i Irak.

Hvis dette er et varsel om hvilken linje europeiske sosialistpartier skal legge seg på, vil det bli økt polarisering i Europa.