Kommentar

Oliver Kamm har en av de beste og mest velskrevne webloggene. Det er en fornøyelse å lese hans grundige og velformulerte innlegg. Mange er av samme mening, for kommentarene er milelange. Ihvertfall i spalten hvor han fillerister John Pilger for å ha brukt ordet antisemittisme mot Israel. Kamm tar ham på kornet og slipper ham ikke. Folk som Pilger gir venstresiden a bad name. Det begynner å stinke. Beklageligvis. John Pilger defines antisemitism

Tenke seg til at denne mannen fikk Sofie-prisen i år og ble hyllet unisont av norske medier. Hva skal vi da med pressefrihet?