Kommentar

Valgerd

Valgerd Svarstad Haugland fikk gjennomgå på «nettmøte», skriver Dagsavisen: Sjikanert på nettdiskusjon. Det er mange grunner til kritisere VSH, blant annet for å unnvike å ta stilling til spørsmål som kan være kontroversielle, med kroppsspråk og andre signaler vise hva hun kanskje mener likevel, og forøvrig virke generelt forulempet i sine svar. Men den hetsen hun utsettes for, kan ikke forsvares.

«Alle er tjent med at du bare legger deg ned og dør. Det er ingen som vil ha deg som politiker, langt mindre som toppolitiker. Religion og politikk er en ubrukelig blanding. Tøyte!!»