Kommentar

Skolevalg
18-19-åringer stemmer på to populistpartier, Frp og SV, som tilsammen tok halvparten av stemmene i skolevalget. Høyre og Arbeiderpartiet framstår som for trauste? Noe valget viser, er at det ikke finnes tre ideologiske alternativer i Norge (som før hadde et «fempartisystem»!). Det er bare «høyresiden» og «venstresiden», representert her ved hvert sitt populist/protestparti. Sentrum finnes ikke lenger. Senterpartiet, Krf og Venstre utgjør ikke noe selvstendig alternativ, men tilhører høyresiden – i den grad partiene kommer til å overleve. En skal ikke se bort fra at Carl I. Hagen får sitt ønske oppfylt, og det ville sikkert heller ikke skade. Det kunne vært en spennende forandring med to tydelig alternativer – Arbeiderpartiet/SV og Høyre/Frp. Da ville kanskje politikken framstår som tydeligere alternativer også, ikke som nå, at regjeringen langt på vei ikke kan føre den politikken den vil, og alt virker likt.
Stortingsvalget om to år får vise hvem av «sentrumspartiene» som klarer seg enda en periode. Det vil avhenge litt av hvorvidt EU-spørsmålet presser seg på igjen. Uansett finnes ikke «sentrum», bare alternativer til venstre og høyre. I Oslo betyr en stemme på Venstre, Krf eller Senterpartiet en stemme på høyrealternativet, om det holder til sperregrensen for småpartiene. Om Ap/SV-byråd er alternativet, er det i det minste godt at utenrikspolitikk ikke er så viktig i år – Stortingsvalget for to år siden fant sted 10. september (eneste valgdato og partivalg jeg kommer til å huske for alltid).

Men det er dette skolevalget tydeliggjør: Det finnes bare to alternativer. At tenåringene stemmer på populistpartier med tydlige budskap, er ikke så overraskende vel?