Kommentar

En bagatell

En bagatell, eller kanskje ikke. Bankene setter ned rentene på innskudd også, naturligvis, og det gjøres systematisk. Men bankene sjekker ikke alltid om kontobetegnelsene fortsatt holder mål. Da kan man ende opp med absurditeter som at Gjensidige Nors honnør-konto, som vel er mest aktuell for pensjonister og trygdede, mennesker som fortjener en honnør, har en begynnerrente på 0,15 prosent, som er satt ned med ti øre. Hvilken raushet! Renten på bankens seniorkonto/honnørkonto ligger generelt lavere enn andre sparekonti, for liksom å understreke poenget.