Kommentar

I Spanias landsbyer graves massegravene etter borgerkrigen opp, og landet begynner endelig å ta et oppgjør med Franco-tiden: Fabelaktig reportasje i Die Zeit. Overgangen til demokrati foregikk uten reell debatt om fortiden, nå vender den tilbake: Yngre journalister og forskere bryter tausheten, og hva har ikke funnet sted av fortielse: I landsbyene har folk båret på kunnskapen om massegravene i tiår etter tiår, nå kan de peke ut stedene hvor levningene etter deres slektninger og venner kan hentes fram i lyset.