Ad Redaksjon Én torsdag 27. mars: Noe har skjedd når det er Dagens redaktør en har sympati med, og ikke Petter Nome. Redaktøren for det som går for å være en marginal, ytterliggående, kristen avis har mer vett i skolten enn den urbane, reisevante Nome. Det er noe vi har sett stadig flere eksempler på: Det er eliten som forfalller til sentimentalitet og vulgærpropaganda. Nome gjentok at intet land har drept flere utenfor sine grenser siden annen verdenskrig enn USA. Det var Dagen-redaktøren som satt med Kenneth Pollacks bok The Gathering Storm. Nome falt fullstendig gjennom da han sa han ikke lot seg imponere av en tykk bok. Det er nivået. Han hadde tydeligvis aldri hørt om Pollack, som altså arbeidet for Clinton og har levert den mest grundige gjennomgangen av konflikten mellom verdenssamfunnet og Irak. Det er betegnende for appeasement-fløyen at den ikke er informert. Den forfaller til synsing og appell til følelser. Kristin Halvorsen er i samme kategori. Hun presterte å si at det var Hagen som løy om trusselen fra Irak. Alle vet, ifølge Halvorsen, at Iraks militære kapasitet har gått kraftig tilbake, og at landet ikke lenger utgjør noen trussel mot nabolandene. Hva kommer Halvorsen og hennes like til å si hvis USA finner lagre med kjemiske og biologiske stoffer. Eller enda verre: hvis allierte styrker skulle bli angrepet? Igår presterte Frankrike å si at det ville vurdere å gå med i krigen i så tilfelle. Jo, takk! Petersen hadde tjente på å være mer kontant overfor de aggressive krigsmotstanderne. Ifølge VGs leder igår har regjeringen kommu7nisert til USA hvor Norges sympati egentlig ligger. Bondevik tror det går an å være litt gravid. Han har glemt Bibelens ord om at «ditt ord skal være nei, nei og ja, ja. Alt som er i mellom er av det onde.»