International Crisis Group kjenner sin besøkelsestid. To dager etter Powells redegjørelse presenterer ICG en rapport om Ansar al-Islam, under overskriften «Musa som brølte?» Neppe noen smoking gun altså, heller kjølig akademisk skepsis, skal man dømme etter reklameteksten. ICGs vurdering er at forbindelser mellom al-Qaida og Ansar al-Islam er mulig, men at en sammensvergelse mellom Ansar og Saddam er lite sannsynlig, og at selv de som skulle ha mest å tjene på å fremheve slike forbindelser, Patriotic Union of Kurdistan (PUK), benekter det. Den som leser får se.

Les også

-
-
-
-
-