Die Zeit spanderer sitt Dossier denne uken på en grundig drøfting av amerikanernes krigsstrategier. Det blir, som Hans har nevnt her, klart at det på ingen måte hersker noen lammende enighet blant amerikanske politikere og militære, heller ikke om hvordan en eventuell krig bør føres. Blant annet kaller militære gjerne Rumsfeld & co for «chicken hawks». Artikkelen har perspektiver langt utover Irak-krisen.