Thomas Friedman skriver at Bush

Hans Rustad

Tho­mas Fried­man skri­ver at Bush må argu­men­tere anner­le­des enn til nå, og være vil­lig til å ta ansva­ret for utvik­lin­gen etter at Sad­dam er ute:

Tell people the truth. Sad­dam does not threa­ten us today. He can be deter­red. Taking him out is a war of choice — but it’s a legi­ti­mate choice. It’s because he is under­mi­ning the U.N., it’s because if left alone he will seek weapons that will threa­ten all his neigh­bors, it’s because you believe the people of Iraq deserve to be libe­rated from his tyranny, and it’s because you intend to help Iraqis create a pro­gres­sive state that could sti­mu­late reform in the Arab/Muslim world, so that this region won’t keep chur­ning out angry young people who are attracted to radi­cal Islam and are the real weapons of mass destruction.

That’s the case for war — and it will require years of occupy­ing Iraq and a simul­tane­ous effort to defuse the Israeli-Palestinian con­flict to create a regio­nal con­text for success. If done right, such a war could shrink Al Qaeda’s influ­ence — but Al Qaeda is a sepa­rate enemy that will have to be fought sepa­rately, and will re2_kommentar a threat even if Sad­dam is ousted.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.