Fra og med 7. juli er det obligatorisk med en «svart boks» på alle nye biler solgt i Norge.

Det er ikke bare enkelt å få med seg alle EU-krav som innføres i Norge. Tidligere har det vært diskutert å innføre en registreringsordning for eldre veteranbiler, og det er kommet en rekke nye reguleringer på privatbiler i Norge som følge av EU-regler.

«Black Box»

Etter mange års prosess, har det for få dager siden trådt i kraft et nytt regelverk knyttet til biler. Det involverer at det blir obligatorisk med en såkalt Event Data Recorder (EDR), etter prinsippet om en svart boks man er kjent med fra luftfarten. Det var TV2 som meldte saken først.

Formålet med den svarte boksen er å innføre et system som registrerer alle nødvendige data når sikkerhetsutstyr slår ut.

På nettsidene hos Volvo, som allerede har innført EDR på deres nye biler, skriver selskapet at boksen har som hovedoppgave å registrere data i forbindelse med trafikkulykker og ulykkeslignende situasjoner, for eksempel når kollisjonspute utløses eller bilen treffer en hindring i veien.

«Opplysningene samles inn for å øke forståelsen av hvordan bilens systemer fungerer i slike situasjoner», ifølge Volvo.

EDR skal registrere data om følgende:

  • Hvordan de ulike systemene i bilen fungerte.
  • Om fører og passasjer hadde festet eller strammet sikkerhetsbeltene.
  • Førerens bruk av gass- eller bremsepedalen.
  • Hvilken hastighet bilen hadde.

Forteller hva den skal brukes til

Med andre ord vil kravene innebære at det som skjer forut for en eventuell slik hendelse også blir registrert.

Volvo forteller også at EDR er utstyrt med «en rekke datamaskiner som har til oppgave å kontrollere og overvåke bilens funksjon kontinuerlig. De kan registrere data under normale kjøreforhold, men fremfor alt hvis de registrerer feil som berører bilens funksjoner, eller ved aktivering av bilens aktive førerstøttefunksjon».

Selskapet innrømmer også at dataene kan brukes til forskning og produktutvikling, «for kontinuerlige forbedringer av sikkerheten og kvaliteten i Volvo biler».

Det hele kommer frem av artikkel 6 i EU-forordningen ved navn «Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om generell sikkerhet og beskyttelse av personer i kjøretøyet og sårbare trafikanter»

I forordningen står det, under krav til alle biler:

Event/Accident Data Recorder (EDR) – ‘black box’ som registrerer viktige parametre knyttet til kjøringen og skal være slik konstruert at de data som registreres og lagres før og etter en kollisjon, skal omfatte kjøretøyets hastighet, oppbremsing, posisjon og plassering på veien. Videre er det krav om at den ikke skal kunne frakobles. Videre skal opptakene lagres slik at de er i et lukket system(dvs. at dataene lagres i bilen) og at de innsamlede opplysninger er anonymisert og sikret mot misbruk og manipulasjon.

Kjøp boken av Alf R. Jacobsen! Kjøp eboken her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.