På 70-tallet brukte vi spritduplikator. I dag er det podcaster som spres. Du sier en ting en dag og neste får du svar: Jeg kan prepping! Det finnes alltids noe som kan, noen kan veldig mye og gjennom Document kan det komme mange til nytte.

Vi mennesker forandrer motstrebende våre vaner, men ting tyder på at vi må ta faretegnene på alvor. Ta bare akselererende signalfeil med Vy. Det var ikke slik før. Ikke nok med det, de mangler materiell: Det går halve tog som følgelig blir tettpakket med folk. Du skal ikke sitte så veldig lenge i en tunnell før det blir trykkende.

Hvorfor var det ikke slik før?

I forrige rapport ble det anslått at det ville koste 112 milliarder kroner med vedlikehold. I årets rapport har denne prislappen steget med 11 milliarder til 123 milliarder kroner.

Og rapporten trekker særlig fram to store behov som er viktige i årene fremover:

* Deler av kontaktledningsanleggene landet over må rustes opp, anlegg som gir togene strøm for å kunne kjøre.

* Utbedring av dreneringen langs jernbanen slik at man kan hindre flom og ras. Minst 5000 stikkrenner må fornyes for å kunne la vanne renne fritt under jernbaneskinnene slik at det ikke oppstår oversvømmelser og ødeleggelser. (NTB)

Eidsvoll stasjon sto under vann i flere måneder etter uværet Hans. De har nå holdt på med gravearbeider i flere måneder. De støper og må slå hull igjen i dekket de har støpt. Alle trærne er hugget. Det går som lusa på tjærekosten. I dette tempoet vil de ikke være ferdig før neste flom. Målet er å hindre at Vorma igjen trenger inn på stasjonen.

Hva kan folk bestille? Lite. Alle som bor i kaninburene som myndighetene har påtvunget oss, vil få problemer ganske raskt i en krisesituasjon. Legg merke til at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap aldri sier hvilke scenarier de ser for seg. Hva er det vi skal gardere oss mot? Det vil de ikke konkretisere.

Jeg er imponert over hvor mye folk får med seg. Som prepperen sier: Lokallagene kan bli en viktig sentral for formidling av informasjon og overlevelse. Ikke minst for å ha en pålitelig informasjonskilde.

Jeg vet at det er mange opplyste mennesker blant leserne: Hvorfor må man nå skjære ned på medisinene man får? Dette må skape stor usikkerhet.

Mandag skal Document ha redaksjonssamling og sommerfest. Påregn derfor en noe tynn tjeneste. Det kommer for øvrig en gladmelding i løpet av kvelden!

 

 

Kjøp bøker fra Document!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.