Norsk pasientskadeerstatning mener at 90 selvmord i helsevesenet mellom 2016 og 2020 kunne ha vært forhindret.

– I hovedsak dreier det seg om enten mangelfull vurdering av selvmordsrisikoen, at det ikke er satt inn tilstrekkelige tiltak, eller at tiltakene som er bestemt, ikke er fulgt opp. Det har dessverre fått fatale følger for disse pasientene, og det er svært alvorlig, sier kommunikasjonsrådgiver Torill Svoldal Stæhr i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) til TV 2.

Av 217 erstatningskrav som omhandler selvmord eller selvmordsforsøk som NPE har behandlet i perioden 2016-2020, har 90 fått medhold i saker om selvmord og 19 i saker om selvmordsforsøk. I disse sakene er det så langt utbetalt til sammen 75 millioner kroner i erstatning til pasienter eller etterlatte.

NPE mener at selvmordene kunne ha vært forhindret hvis det ikke hadde vært svikt i behandlingen eller oppfølgingen.

Det går også på svikt ved selvmordsrisikovurdering, for tidlig utskriving eller permisjon og svikt i tilsyn.

Årlig begår i overkant av 600 personer selvmord i Norge.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.