Politikerne Susanne Heart (Rogaland MDG) og Simon Friis Larsen (Rælingen KrF) har sammen med forsker Kjetil Elvevold startet en underskriftkampanje mot koronavaksinering av barn. Flere iniativtakere har siden blitt med, blant dem politifolk, advokater og helsepersonell.

Covidvaksiner – La barna være i fred, heter oppropet.

«Vaksinering innebærer for barn en uforholdsmessig stor risiko, ettersom disse ikke har direkte behov for vaksinen (også om en ser på midlertidige plager som post-covid-syndrom, viser forskningen at barn i liten grad er rammet av dette, og at de kommer seg raskt)

Forskning viser at gjennomgått sykdom gir langt sterkere immunitet enn vaksinering.

Det er uetisk å gå ut med en anbefaling som utsetter barn for unødig risiko, og som legitimerer at foreldre kan og bør bruke dem som en brikke i de voksnes beskyttelse. Det hjelper ikke å si at vaksinering er frivillig når regjeringen anbefaler koronavaksinering av barn og koronasertifikatet ligger der som et insentiv til å måtte ta vaksinene for å kunne bevege oss fritt. Vi frykter at mange foreldre vil da ikke foreta en veloverveid vurdering, men bare tenkte kortsiktig og pragmatisk og si, «Du må ta vaksinen, jenta mi, ellers får vi ikke reist på vinterferie». Andre foreldre vil oppleve et press fra kommunen, skolen og andre om at barna skal vaksineres fordi flokkmentaliteten vil for mange bety at man blir stående utenfor hvis man ikke ønsker vaksineringen. Også barna selv kan kanskje kunne komme til å oppleve å bli behandlet annerledes av lærere og andre barn. Det er ikke flokkmentalitet vi trenger, men flokkimmunitet, og den oppnår barna best selv.»

Oppropet er signert av helsepersonell, advokater og politikere, men får likevel FHI til å steile. I en debatt i Dagsnytt 18 sier overlege i FHI Preben Aavitsland at «oppropet ikke er bra».

– Vi har anbefalt at 12-15 skal få et tilbud om vaksinasjon, fordi risikoen ved å gjennomgå sykdommen er større enn risikoen ved å bli vaksinert. Ved å gjennomgå sykdom har du kanskje 1 av 500 som blir lagt inn på sykehus. Men så har du også en del som får en alvorlig tilstand som heter misk, som er en betennelse i hele kroppen som gjør at de må legges inn på intensiven. Det er det vi er redd for når barn skal gjennomgå koronasykdommen. Vaksinen kan ha bivirkninger også, i denne aldersgruppen er det betennelse i hjerteposen og hjertemuskelen som vi er bekymret for. Men vi mener at balansen klart favoriserer å bli vaksinert.

En av initiativtakerne og førstekandidat for KrF i Troms og Finnmark, Truls Olsen-Melhus, sier at det allerede er registrert 31 alvorlige bivirkninger i aldersgruppen 0-19, før utrullingen av massevaksinasjon av barn.

– Det er to bekymringer som er reelle, det ene er tiltaksbyrden som barn opplever og det andre er alvorlige bivirkninger. Når det gjelder tiltaksbyrden, jeg har lest FHIs etiske vurderinger og de konkluderer med det er lav sykdomsbyrde blant barn ved covid. Barn blir ikke alvorlige syke, og det er ikke en barnesykdom. På en annen side sier de at barn har høy tiltaksbyrde, det vil si at politiske tiltak går hardt utover barna. Det har vi visst lenge. Og da sier FHI, slik jeg tolker det, at løsningen for at barn og unge skal slippe tiltak er å vaksinere dem – samtidig som de ikke har behov for vaksinen. Og da kommer den siste bekymringen: alvorlige bivirkninger. Alvorlige bivirkninger er reelle og det har allerede vært registrert 31 alvorlige bivirkninger i aldersgruppen 0-19 år. Og det er før vi har rullet ut massevaksinering av disse, sier Olsen-Mehus til Dagsnytt 18.

Han mener barn som ikke har behov for vaksiner skal få slippe og sier at han ikke er med på FHIs grunnlag om å løse tiltaksbyrden for barn ved å vaksinere dem.

– Nå viser det seg i flere studier, blant annet Israel, at å ha gjennomgått covidsykdom gir sterkere immunforsvar enn vaksinasjon ved flere anledninger. Og det er helt vanlig at friske barn tåler covid, og vi må legge til grunn at de aller fleste som er friske, ikke har et reelt behov for covidvaksinen, samtidig som det er reell risiko for bivirkninger.

I en britisk studie fra august kom det fram at varige plager som følge av korona hører til sjeldenheten. Studien ble utført av en gruppe forskere ved Kings College London og er publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet.

Artikkelen fortsetter.

Espen Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet, sa til NRK i august at FHI ser på denne typen studier når de anbefaler hvilke regler som skal gjelde for barn og unge i Norge. Likevel anbefaler FHI nå å vaksinere barn mellom 12 og 15 år, til tross for at studien viser at symptomene barna får ved koronasykdom er milde symptomer som hodepine og tretthet, samt at to av tre smittede barn ikke får symptomer overhodet.

Studien viser også at svært få barn opplever langvarige plager etter å ha gjennomgått koronasykdom.

Nakstad sa til NRK at han ikke fant funnene i studien overraskende.

– Dette bekrefter inntrykket vi har hatt. At barn generelt ikke blir alvorlig syke, sier han.

Videre sa Nakstad at det ikke er smitte av barna selv som er problematisk, men at de kan bringe smitten videre til ikke-vaksinerte og eldre.

I Dagsnytt 18 sa derimot Preben Aavitsland at at vaksinasjon av barn ikke er for å beskytte eldre, men at FHI er bekymret for at barn skal gjennomgå sykdommen, og at risikoen ved sykdom er større enn ved vaksinasjon.

Guldvogs estimat på innlagte barn en vill overdrivelse

 

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂