Det eneste positive en kan si om regnet vi har hatt de siste dagene er at busker og trær er blitt så mye grønnere. Musikalsk kommentar i sakens anledning er signert Niels Gade, med tekst av Poul Martin Møller. Danmarks Radios pigekor synger for oss.

Les også